Naše pojetí je širší, není jen ekonomické, ale je i více ekologické: nejde jen o úspory nákladů v podobě menší spotřeby energií, ale o to, aby se lidem v našich budovách dobře žilo a pracovalo. Tento přístup jsme si osvojili už při navrhování budov, kdy vycházíme z kritérií certifikace BREEAM, která patří mezi nejvíce respektované metody hodnocení budov. Že to s trvalou udržitelností myslíme vážně, je zřejmé z faktu, že v desítce nejlépe hodnocených průmyslových nemovitostí v České republice podle certifikace BREEAM In-Use jich má CTP polovinu. 

Takže i industriální haly mohou být ekologické. Budete tento trend dále rozvíjet?

To je realita. Standardy BREEAM k trvale udržitelným stavbám jsme si osvojili a počítáme s nimi ve všech nových halách, které jsou nyní ve výstavbě. Jsme lídr na trhu a záleží nám na životním a pracovním prostředí. Proto dále pokračujeme ve strategii snižování ekologických dopadů na své okolí. K tomu ovšem patří i to, že je pro nás důležité, jak budou naše stavby působit na okolí. Chceme, aby nás komunity vnímaly jako dobrého souseda. Proto kromě využití moderních materiálů a technologií při návrhu počítáme například i s dostatečnou plochou pro zeleň, dobrou dopravní obslužností, systémem veřejné dopravy či péčí o spotřebu vody a dalších energií.

Co pro vás znamená být dobrým sousedem?

Mezi jinými aspekty to, že chceme, aby z našich průmyslových nemovitostí mělo prospěch i okolí, jehož jsou součástí. Příkladem jsou velkoplošné malby na stěnách našich hal v CTParku Humpolec a v CTParku Prague Airport, které plánujeme rovněž zkrášlit. Největší mural art v Česku je v Humpolci k dispozici veřejnosti a spoluutváří kulturní atmosféru ve svém okolí tím spíše, že setkání s krásou a uměním v industriálním parku v takto impozantním měřítku je pro většinu lidí naprosto nečekané. Budeme rádi, když se projekt CTP Art Wall stane inspirací i pro ostatní průmyslové haly a celé parky, a to nejen v České republice.

Angažujete se i jinak v regionech, ve kterých působíte? 

Ano, společnost CTP vystupuje jako aktivní účastník různých sportovních či kulturních projektů, případně jako jejich finanční sponzor. Trvale udržitelný rozvoj pro nás znamená to samé jako trvale udržitelné vztahy: stali jsme se součástí komunity a přispíváme k jejich rozvoji.  Naše portfolio zahrnuje z většiny průmyslové nemovitosti, ale máme i kanceláře. Ty nejnovější s názvem Vlněna aktuálně stavíme v Brně.

Jak probíhá následná péče o budovy? 

Postavením budovy pro nás práce nekončí. Budovy vlastníme a spravujeme i po dokončení výstavby. Děláme pravidelné kontroly a revize. Naši nájemci mají k dispozici on-line aplikaci, která hlásí nedostatky a dodává podněty ke zlepšení v oblasti snížení spotřeby energií. Pravidelně si naše služby vyhodnocujeme a snažíme se je neustále zlepšovat.  A především se snažíme využívat inovací a nových technologií nejen k efektivnějšímu provozu budov, což vede k snížení nákladů nájemců, ale zároveň k větší spokojenosti jejich zaměstnanců.

Zdroj: CTP Invest, spol. s r.o. 
Stefan de Goeij, ředitel správy nemovitostí ve společnosti CTP.

Zdroj: CTP Invest, spol. s r.o.
Zeleň, design, důraz na trvale udržitelný rozvoj - klíčové vlastnosti kancelářského projektu CTP Vlněna v Brně.

Zdroj: CTP Invest, spol. s r.o.
Business park Ponávka společnosti CTP uprostřed zeleně se solárními panely na střechách.