Den otevřených dveří – Vyber gympl
19. 1. 2024 od 12.00 do 17.00

Prohlídka školy, náhled do výuky, prezentace jednotlivých předmětů,
vídeňská kavárna, beseda s vedením školy: 13.00, 14.30, 16.00

Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo (gymzn.cz)

Vyber gympl!

čtyřletý

pro žáky z 9. tříd ZŠ / specializace v rámci seminářů / týdenní anglický workshop s rodilými mluvčími, jazykově poznávací exkurze do Anglie (výuka s rodilými mluvčími, návštěva známých míst).

osmiletý

pro žáky z 5. tříd ZŠ / během studia možnost výuky
matematiky v AJ / projektová výuka zeměpisu i v AJ / AJ
a NJ i s rodilým mluvčím / laboratorní cvičení z chemie,
fyziky, biologie v moderně vybavených učebnách

dvojjazyčný

pro žáky ze 7. tříd ZŠ / šestileté studium s intenzivní
výukou NJ s českými i rakouskými učiteli / v průběhu
studia rozšířená výuka AJ a výuka v NJ (dějepis, zeměpis,
matematika, ZSV) / zahraniční exkurze a výměnné
pobyty / partnerské školy v Německu a Rakousku

Proč studovat u nás?

 • v 3. a 4..roč. široká nabídka volitelných předmětů (např. seminář z biologie, fyziky, chemie, matematiky,    dějepisu, zeměpisu, společenskovědní seminář, konverzace z AJ, NJ, jazyk španělský, francouzský, ruský, latina,    programování, deskriptivní geometrie, dějiny výtvarného umění, podnikání a finanční gramotnost a jiné)
 • příprava na certifikáty v AJ, NJ (příprava i zkouška přímo ve škole B1 - C2)
 • laboratorní cvičení v přírodních vědách v moderně vybavených učebnách
 • výměnné pobyty (Německo, Rakousko), zahraniční exkurze, jazykové kurzy
 • projekty (Erasmus+, Šablony II pro střední školy, Extra třída, Spisovatelé do knihoven, DofE, Měření kvality  ovzduší), projektová výuka
 • partnerské školy (Michelberg-Gymnasium Geislingen, Helfenstein-Gymnasium Geislingen, Gymnasium Horn,  Bundesgymnasium Laa an der Thaya, Laaerberg Gymnasium Wien)
 • sportovní kurzy (lyžařské výcviky, windsurfing - Pasohlávky, cyklisticko-vodácký kurz - jižní Čechy, sportovní kurz   Řecko)
 • adaptační pobyty
 • Soutěže (olympiády, Skrytá paměť Moravy, Čtenář roku,  Best in English, Best in Deutsch, recitační soutěže, překladatelské soutěže, Deutsch als Fremdsprache, Chemiklání, Hodiny moderní chemie, Středoškolská odborná činnost, sportovní soutěže, Sportovní festival - Geislingen, Bolzano, Gymnasia cantant, Jaderná maturita, Vědecký čtyřboj)
 • mimoškolní aktivity (přírodovědný a biologický kroužek, fotografický kroužek, sportovní aktivity, pěvecký sbor)
 • stravování ve školní jídelně přímo v budově školy 

Přijímací zkoušky

 • se konají formou jednotných didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky
 • připravuje a vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
 • se  uskuteční v těchto termínech:
  ○ 12. a 15. dubna 2024 – jednotná přijímací zkouška - čtyřleté  studium
  ○ 16. a 17. dubna 2024 – jednotná přijímací zkouška - osmileté a šestileté studium
 • přihláška ke studiu se podává  nejpozději do 20. 2. 2024, přijímací zkoušky nanečisto - 20. 3. 2024

Gymnázium Dr. Karla Polesného
nám. Komenského 4
669 75 Znojmo
tel. 515 225 835, www.gymzn.cz