Papírový model Ladislava Badalce na motivy příběhů Julese Vernea.Papírový model Ladislava Badalce na motivy příběhů Julese Vernea.Zdroj: Národní muzeum

Vrátíte se v čase o 150 let zpátky a získáte informace o Britském impériu a možnostech cestování na konci 19. století. Jak vypadal svět roku 1872 a co z něho zůstalo do dnešních dní? Kdyby byl Phileas Fogg reálným cestovatelem, čeho by si všímal na své cestě kolem světa a co by si ze zastávek na této cestě mohl přivézt? Románová cesta Philease Fogga kolem světa se odehrávala v době, kdy evropské mocnosti udržovaly ekonomický, politický a kulturní vliv nad mimoevropskými regiony. A právě na pozadí vykreslených příběhů se Julesovi Verneovi podařilo zachytit ducha této doby.

Pohled do výstavního sálu se sarkofágem v popředí.Pohled do výstavního sálu se sarkofágem v popředí.Zdroj: Národní muzeum

Výstava Národního muzea vám odpoví nejen na tyto otázky. Seznámíte se zde se společností konce 19. století skrze optiku geopolitické situace a technického vývoje, který umožnil prudký rozvoj mezinárodní dopravy. Spolu s románovými protagonisty navštívíte jednotlivé zastávky na cestě kolem světa – Egypt, Indii, Singapur, Čínu, Japonsko a Spojené státy americké. Prostřednictvím fotografických a grafických reprodukcí, infografiky a textů poznáte skutečná místa, kde se děj románu odehrává, v historickém kontextu. Každá oblast je představena typickými tradičními předměty v kontrastu se změnami, které přinesla moderní doba a fenomény, které od 19. století ovlivňují svět dodnes: rozvoj železnice a lodní dopravy, význam Suezského průplavu, kolonialismus či proměny vztahu k původním etnikům. V samostatné části výstavy můžete prozkoumat osobnost spisovatele Julese Vernea a nahlédnout do jeho života a díla. Jsou zde představeny také některé umělecké inspirace jeho tvorbou, ať už v podobě uměleckých plastik Jaroslava Róny či papírových modelů Ladislava Badalce.

Papírový model Ponorky Sword od Ladislava Badalce.Papírový model Ponorky Sword od Ladislava Badalce.Zdroj: Národní muzeum

A co vy, troufli byste si na podobnou sázku jako gentleman Fogg? Součástí výstavy je totiž i úniková hra na motivy Verneova románu, ve které můžete uzavřít sázku s muzeem o 20 000 liber a pokusit se v časovém limitu vyluštit všechny šifry a hádanky ukryté ve výstavě. Tak co, jdete do toho?

www.nm.cz