Na vzdělávání doma v době nouzového stavu se zaměřilo hned několik výzkumů. Většina z nich včetně toho, na kterém pracovali odborníci z Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Akademie věd, ukázala, že rodiče i učitelé s nasazením velké energie on-line výuku v zásadě zvládli. “Nicméně i z dat, které jsme sbírali v Hradci Králové, vyplynulo, že část rodičů by potřebovala více času. Kritizovali i chybějící zpětnou vazbu od učitelů, zda dětem předávají látku správně a rovněž chaotičnost při zadávání úkolů, kdy jednou přišly e-mailem a jindy třeba přes informační systém školy,“ přibližuje Vacek realitu škol na královéhradecku.

Významnou roli hrálo rodinné zázemí žáků. U těch ze sociálně znevýhodněného prostředí hrozí, že se jejich problémy v důsledku krize ještě prohloubí. “V Česku jsou velké rozdíly mezi školami a vlastně i celými regiony. Největší výzvou pro pokoronavirovou dobu bude, aby se nůžky ještě více nerozevřely. Pokud to jako společnost zvládneme, tak zkušenosti z krize mohou pomoci nejen školství,” uzavírá Vacek.

Zdroj: doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.

- psycholog a vysokoškolský pedagog

- přes třicet let připravuje budoucí učitele na jejich povolání

- v roce 2012 se stal děkanem královéhradecké pedagogické fakulty

- je nezávislý opoziční zastupitel v Hradci Králové (zvolený na kandidátce Pirátů)

- na podzim bude kandidovat do senátu za obvod Hradec Králové

www.pavel-vacek.cz