Zdroj: Fortemix produkce s.r.o.Důležitým aspektem výroby ve společnosti Fortemix produkce je recyklace a možnost opětovného využití již jednou vyrobených a obtížně zlikvidovatelných surovin a materiálů. Proto se náš vývoj a výroba zaměřuje na výrobky, které naplňují tyto požadavky. Výrobou z odpadního materiálu významně zvyšujeme možnosti využití recyklátu na území České republiky a podílíme se tak na zkvalitnění stavu životního prostředí.

Zdroj: Fortemix produkce s.r.o.I díky dotačnímu programu Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost jsme mohli v rámci projektu „Využití druhotných surovin z elektrovodičů pro vstřikované dlaždice ve společnosti Fortemix produkce s.r.o.“ v letech 2021 až 2022 rozšířit výrobní linku na výrobu podlahových dlaždic Fortelock. Dlaždice vyrábíme z recyklovaných plastů z odpadních elektrovodičů, které jsou jen obtížně skládkovatelné. Vyrábíme na moderních vysokokapacitních vstřikolisech, které umožňují efektivní výrobu s nízkou uhlíkovou stopou. Robotizace výroby navíc zajišťuje kvalitní výrobní proces s minimem vzniklého výrobního odpadu.

Díky kvalitní výrobě mají Fortelock dlaždice dlouhou životnost. Po jejím skončení mohou být dlaždice navíc opět podrceny a materiál opětovně použitý k výrobě nových dlaždic. Podporujeme proto zpětný odběr použitých dlaždic a propagujeme tak recyklaci i u našich zákazníků.

Celkové výdaje na pořízení, instalaci a zprovoznění nové linky činily téměř 50 mil. Kč., z čehož 17,325 mil. Kč tvořila dotace. Díky této částce mohlo být recyklováno 4 600 tun plastového recyklátu.

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Projekt: Využití druhotných surovin z elektrovodičů pro vstřikované dlaždice ve společnosti Fortemix produkce s.r.o.
Realizace: 26. 8. 2021 - 31. 5. 2022
Výdaje: 49 500 000,00 Kč
Dotace: 17 325 000,00 Kč
Jméno žadatele: Fortemix produkce s.r.o.

Zdroj: Fortemix produkce s.r.o.