Protože v uplynulých několika měsících došlo k celkovému omezení provozu diagnostických vyšetření po celé České republice, rozhodlo se PTC navýšit kapacitu vyšetření MR a PET/CT, aby jej mohli podstoupit všichni pacienti co nejrychleji a nezanedbali péči o své zdraví. PTC spolupracuje s mnoha externími pracovišti, která své pacienty na základě dlouhodobé spolupráce na vyšetření objednávají.

V PTC disponujeme dvěma pracovišti magnetické rezonance, pracovištěm výpočetní tomografie (CT), ultrazvukovým pracovištěm a PET/CT. Troufnu si však říci, že tyto obecné zobrazovací metody v PTC používáme specifickým způsobem. Klíčová je pro nás bezprostřední návaznost na oddělení nukleární medicíny, se kterým společně provozujeme PET/CT pracoviště, což je hybridní metoda na pomezí radiologie a nukleární medicíny. Jsme jedno z dvanácti pracovišť v republice, které tento přístroj vlastní, říká MUDr. Daniel Klika, vedoucí lékař Oddělení radiodiagnostiky PTC.  

K vyšetření do Protonového centra se však může objednat každý pacient i sám, pokud má doporučení od svého ošetřujícího lékaře (tzv. žádanku). Za tímto účelem Protonové centrum zřídilo speciální klientskou linku, na kterou mohou pacienti volat a kde dostanou veškeré informace. Objednací doba na vyšetření se pohybuje mezi 2 až 3 týdny. Zhotovení popisu s výsledkem vyšetření je zasláno indikujícímu lékaři, případně i pacientovi, do 24 hodin.

Zdroj: PET/CT pracoviště, Protonové centrum v Praze

Přijít na vyšetření včas je zásadní záležitost, zejména pro kompletní nastavení strategie onkologické nebo i jiné další léčby. Pokud pacient přijde pozdě, může zameškat ten správný moment, kdy je jeho konkrétní onemocnění ještě ve stadiu, kdy jej dokážeme vyléčit zcela nebo alespoň do takové míry, že kvalita života po léčbě zůstává v dostatečné míře zachována, doplňuje MUDr. Klika.

Posláním Protonového centra v Praze je již od roku 2012 poskytování nejmodernější onkologické péče, v níž technologie, špičkové lékařské vybavení a zkušení odborníci zaujímají nezpochybnitelnou pozici. Jedinečné jsou také péče a přístup k pacientům. Pacienti, kteří potřebují informace nebo se chtějí objednat na vyšetření MR nebo PET/CT, mohou Protonové centrum kontaktovat prostřednictvím klientské linky +420 222 998 958 nebo +420 222 999 070 nebo mohou svůj dotaz zaslat na pacient@ptc.cz.

Vyšetření magnetickou rezonancí (MR)

Vyšetření magnetickou rezonancí (obr. č. 1) umožňuje podrobně zobrazit jednotlivé anatomické oblasti lidského těla. Výrazně přispívá ke stanovení diagnózy a k objasnění zdravotního problému ve vyšetřované oblasti, což může mít zásadní vliv na další průběh léčby. Vyšetření se provádí v silném magnetickém poli a je nebolestivé. Vyšetření je provázeno hlukem, který způsobují přístrojové součásti.

Vyšetření MR není možné podstoupit, pokud má pacient implantovaný kardiostimulátor nebo defibrilátor, jakékoli elektronické zařízení v těle, kochleární implantát či střepinu v oku.

Vyšetření MR trvá zhruba 25 – 90 minut.

Vyšetření PET/CT

Vyšetření PET/CT je neinvazivní diagnostická zobrazovací metoda. Kombinuje výhody metabolického zobrazení PET (pozitronová emisní tomografie) a CT (výpočetní tomografie) v rámci jednoho přístroje. Současné provedení obou metod a jejich spojení (tzv. hybridní zobrazení), umožňuje určit přesnou anatomickou lokalizaci patologického nálezu.

Nezbytným předpokladem provedení vyšetření je podání radioaktivní látky (pro vyšetření PET) a možné podání jodové kontrastní látky (pro zobrazení morfologického CT).

Výsledek vyšetření PET/CT přispívá ke stanovení správné diagnózy či objasnění zdravotního problému.

Samotné vyšetření trvá 15-45 minut, ale pacient na oddělení stráví cca 2-3 hodiny z důvodu distribuce radiofarmaka.

FAKTA

Všechna vyšetření hrazena zdravotními pojišťovnami.

Pacient se na PTC může obrátit telefonicky na tel. 222 999 000 nebo může využít on-line chat na webových stránkách Proto-nového centra www.ptc.cz nebo může napsat email na pacient©ptc.cz. 

Ojedinělý proklientský přístup. Každý pacient má k dispozici pacient svého osobního koordinátora.

Krátké objednací lhůty na vyšetření, které se pohybují okolo 2 -3 týdnů.