Stále více českých firem se zabývá udržitelným podnikáním. Že nejde jen o módní výstřelek, dokazuje i soutěž SME EnterPRIZE, jejíž premiérový ročník letos uspořádala společnost Generali Česká pojišťovna. Jde o mezinárodní klání, které se koná v různých zemích Evropy. Vítězové národních kol se na podzim utkají v Bruselu. Cílem tohoto chvályhodného měření sil je přilákat pozornost malých a středních podniků k udržitelnému podnikání.

PŘÍJEMNÉ STAROSTI ODBORNÉ POROTY

V ČR se do soutěže přihlásilo více než třicet podniků z různých odvětví. „Zájem projevili ekologičtí zemědělci, autoři začínajících technologických projektů i firmy podnikající v odpadovém hospodářství a energetice,“ řekl ke složení účastníků manažer soutěže Vratislav Žáček.

Projekty hodnotila odborná porota. Předsedkyní byla ředitelka Nadace Veronica Helena Továrková, dalšími členy pak Viktor Třebický z organizace CI2 a pedagožka Mendelovy univerzity v Brně Renata Kučerová. Uvedenou trojici doplnili zástupci Generali České pojišťovny: Alena Stiborová, manažerka zemědělského pojištění a Martin Flajšar, ředitel produktového managementu podnikatelského pojištění.

STUDNICE DOBRÝCH NÁPADŮ

Do finále, které proběhlo online, postoupilo deset přihlášených. Hrálo se o hodně – prvnímu místu náležela prémie sto tisíc, druhému sedmdesát tisíc a třetímu padesát tisíc korun. První dvě firmy budou zároveň reprezentovat české udržitelné podnikání v evropském finále, které proběhne na podzim v Belgii.

V těsném souboji nakonec zvítězila brněnská firma CleverFarm, vyvíjející chytrá řešení pro zemědělce. Mezi ně patří např. i senzory na bázi internetu věcí. „Odvětví zemědělství je ve svém uvažování poměrně zastaralé. Vidíme zde velký prostor pro digitalizaci,“ uvedl při udílení cen ředitel společnosti CleverFarm Vojtěch Malina. Chytrá řešení totiž šetří vodu
i hnojivo, což je ekonomicky efektivní a zároveň dobré pro půdu i celou planetu.

Druhé místo si odnesla společnost Stabilplastik z Měšic ve Středočeském kraji s paletami z recyklovaných plastů. Ty mají oproti dřevěným několik výhod – jsou např. lehčí, déle vydrží a zároveň se do nich dají instalovat chytrá řešení. Jde například o čipy, které pomá-hají při sledování zásilek a optimalizaci přepravy.

Třetí místo náleží farmě Javorník, hospodařící v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
u hranic se Slovenskem. Ekologickému zemědělství se věnuje už 25 let. Vyniká nadstandardní péčí o zvířata.

Firmy na 4.-10. místě získaly prémii deset tisíc korun.

ORGANIZÁTOŘI UŽ MYSLÍ NA DALŠÍ ROČNÍK

A společnost Generali Česká pojišťovna už hledí do budoucna. „Letošní ročník byl v mnoha ohledech mimořádný. Především ukázal, že také v ČR fungují malé a střední podniky považující udržitelné podnikání za klíčové téma. Věříme, že ve druhém ročníku se opět setkáme s doklady toho, že malé a střední podniky v ČR si udržitelnost berou za svou
a nebojí se ani měření sil,“ dodal Vratislav Žáček.

Na stupni vítězů

* První místo obsadila společnost CleverFarm a její chytrá řešení pro zemědělství.
* Na druhém místě skončila firma Stabilplastik s inteligentními paletami z odpadu.
* Třetí byla ekologická farma Javorník.

Předsedkyně poroty Helena Továrková radí podnikatelům

Helena TovárkováHelena TovárkováZdroj: G ČP

Spočítejte si uhlíkovou stopu vaší firmy. Ukáže vám, kudy dál

Praha – Sečteno, podtrženo, vyhodnoceno. O krátkou charakteristiku letošního ročníku soutěže jsme požádali předsedkyni poroty Helenu Továrkovou.

Můžete říct více o projektech, které podnikatelé do soutěže přihlásili?

Hodně z nich se zaměřovalo na využití odpadu, konkrétně na recyklaci, hlavně plastů. Přihlásila se řada podnikatelů i ze zemědělství – ti kteří hospodaří v ekologickém režimu i ti, kteří hledají udržitelnější přístup při konvenčním hospodaření. Poměrně silně bylo zastoupeno i stavebnictví.

Co ocenila porota na vítězných projektech?

Řekla bych, že všechny tři prošlapávají cestu tam, kam u nás zatím mnoho dalších nemíří.
A nikdo z nich se nebojí ani ambicí jít za hranice republiky. V Javorníku skvěle kombinují rostlinnou i živočišnou produkci v ekologickém zemědělství – vše si zpracují a jako první začali s bio špaldou. Osivo získali ze Švýcarska.

Ve firmě Stabilplastik pracují s plastovým recyklátem z materiálů, které se jinak nezpracovávají. U toho se však nezastavili, například palety vylepšují integrovanými čipy pro zjednodušení a zefektivnění logistiky.

CleverFarm zase přináší řešení pro precizní zemědělství. Oblast rostlinné výroby je přitom moderními postupy zatím příliš nedotčená. Postupně zaznamenávají úspěchy také ve světě, zakázky dostali i třeba z Afriky.

Je nějaký soutěžící, který vás zaujal zvlášť?

Příjemně mě překvapily například Vinné sklepy Kutná Hora, které vyvíjejí přípravky na ochranu hospodářských rostlin na bázi bylinných extraktů. Když se vývojářům podaří s těmito produkty prorazit, i relativně malé vinařství může docílit význam-ný enviromentální dopad.

Co byste doporučila firmám, které zvažují jít udržitelnou cestou?

Spočítejte si vlastní uhlíkovou stopu nebo lépe – nechte si ji spočítat odborníky. Zjistíte, kde vás tlačí bota a na co se zaměřit, abyste skutečně snížili dopad podnikání na ovzduší a životní prostředí. Počítá se každá snaha, ale vždy je lepší směrovat úsilí nebo investice tam, kde se projeví nejúčinněji.