"Houby podložené vlhkým mechem jsou řazeny po systematických skupinách. Během celého trvání výstavy je zajištěn přísun čerstvých exponátů. Dále jsou v sále umístěny doprovodné tematické panely a během výstavy je ve spolupráci se členy Mykologického klubu JčM zajišťována stálá poradna pro houbaře," říká garant výstavy a mykolog Jihočeského muzea Mgr. Miroslav Beran.

Připraveno je několik krátkých prezentací pro různé věkové kategorie dětí a mládeže a pro předem objednané školní třídy (vč. mateřských škol) bude zajištěna komentovaná prohlídka výstavy, popř. krátký výklad mykologa. V edukačních sálech bude Centrum interaktivního vzdělávání JčM animovat navazující aktivity určené pro předškolní děti a školní děti a mládež (pracovní listy, kreslení aj.). Donášky hub ze strany návštěvníků jsou vítány.

Letošní novinkou je doprovodná výstava fotografií hub v přilehlé chodbě, která rekapituluje průběh sezony 2018 v jižních Čechách. Během výstavy i po jejím skončení lze zakoupit na recepci muzea speciální karetní hru kvarteto "Houby v jižních Čechách" vydané Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích u příležitosti konání expozice.

Výstava je otevřena denně od pondělí 30. 9. (včetně) do pátku 4. 10. 2019 vždy od 9:00 do 17:30 hod.

Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Dukelská 242/1, 370 51

Aktuální informace najdete na našem webu (www.muzeumcb.cz) a na Facebooku.

www.muzeumcb.cz

www.facebook.com/jihoceskemuzeum

www.instagram.com/jihoceskemuzeum

www.twitter.com/jihoceskemuzeum