Co z vašich plánů se vám již podařilo v areálu Výstaviště realizovat?

Naším hlavním plánem je připravit pro Výstaviště dlouhodobou koncepci rozvoje, tedy výhled na delší časové období, která by měla shrnout jakým způsobem se má Výstaviště v budoucnu profilovat, provozovat a jaké jsou k tomu provozně – technické požadavky, počínaje obchodní a marketingovou strategií až po stavební a terénní úpravy. Existuje dokument, který tuto problematiku zhruba naznačuje, ale je třeba ho precizovat, aktualizovat a upravit ho podle současných potřeb areálu. Z počátku jsme se soustředili na ukončení problematických a nevýhodných smluv a zadání, většinu z nich se nám podařilo smírně ukončit, či alespoň upravit tak, aby byly pro areál vhodnější. Zahájili jsme postupnou rekonstrukci spodní části areálu, kam by se po zahájení opravy Průmyslového paláce měla přesunout většina aktivit na Výstavišti. Vzhledem k tomu, že naší prioritou je otevřít areál maximálně veřejnosti a nabízet zde možnosti trávení volného času i v době, kdy se zde nekoná žádná akce, ozvučili jsme Maroldovo panorama, rozšířili jeho otevírací dobu, vybudovali jsme sportovně relaxační zónu u hranice Stromovky s veřejnými grily, dětským lanovým hřištěm, workout a fitness cvičištěm, opravili jsme okolí modré fontány i povrchy cest. Nově se v areálu otevřely dvě restaurace. To nám za půl roku práce přijde jako úspěch.

Zdroj: Tomáš Hübl

Chystáte ještě nějaké novinky pro podzimní sezónu?

V průběhu podzimu dokončíme revitalizaci bývalého Bruselského pavilonu, kde vznikne pískoviště s herními prvky, dokončíme leknínové jezírko včetně opalovací paluby a otevřeme Gastro pavilon s novým průchodem do Stromovky. Kromě toho připravujeme intenzivně plány na revitalizaci Bruselské cesty, Křižíkových pavilonů i opravu divadla Spirála, které bychom rádi zahájili ještě v letošním roce. Kromě toho samozřejmě probíhá řada oprav, úprav a investičních akcí, které nejsou na první pohled patrné, ale mají pro provoz areálů zásadní význam. To jsou opravy sítí, rozvodů, technologických zařízení jednotlivých budov atd.

Zdroj: Výstaviště Praha, a.s.

Velmi aktuální téma je udržitelné a ekologické chování, často spojované s nedostatkem vody. Jak k tomu přistupujete v rámci Výstaviště?

Snažíme se maximálně úsporně zacházet se zdroji, jakkoli je nesporné, že u takto obrovského areálu to není úplně snadné. Každopádně jsme obnovili několik starých studní v areálu, abychom mohli jejich vodu využívat pro zalévání, do jezírek a fontán atd. a nepoužívali tu pitnou z vodovodního řadu. U každé opravované budovy budujeme retenční nádrže, které budou zadržovat dešťovou vodu pro její další použití.

Jak to vypadá se stavbou repliky levého křídla Průmyslového paláce?

Přestože je to otázka spíš na odbor majetku Magistrátu hlavního města Prahy, který celou rekonstrukci administruje a organizuje, můžeme říct, že právě v těchto dnech by celá stavba měla získat stavební povolení, v průběhu podzimu by měl proběhnout výběr zhotovitele a pokud vše dobře půjde, předávali bychom Průmyslový palác staviteli pravděpodobně o prázdninách příštího roku. Plánovaná rekonstrukce nicméně zahrnuje celý Průmyslový palác, nejen dostavbu shořelého levého křídla, a to včetně podzemních skladových a parkovacích kapacit, nového průchodu pod palácem a dalších prvků.

Zdroj: Výstaviště Praha, a.s.

Plánujete v areálu další rozsáhlejší rekonstrukce jednotlivých objektů?

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce je plánována na cca 3 roky, potřebujeme pro zajištění provozu Výstaviště rekonstruovat Křižíkovy pavilony, které nahradí výstavní plochy v paláci po dobu jeho uzavření. Jejich oprava by měla proběhnout v průběhu příštího roku. Spolu s pavilony dojde k revitalizaci prostoru fontány, připravujeme rozsáhlou opravu bývalého divadla Spirála, které by snad v blízké době mohlo opět začít sloužit veřejnosti jako multifunkční sál, dokončíme opravu bývalé restaurace Bohemia. Velmi rádi bychom zahájili opravu Lapidária, které je dlouhodobě zanedbávané a bohužel v havarijním stavu. Věříme, že i přes jistá omezení, které tyto rekonstrukční akce přinesou, bude v jejich důsledku areál opět ve skvělém stavu a budeme moct všem jeho návštěvníkům nabídnout řadu aktivit a akcí ve velmi kultivovaném prostředí.