Jeho projev, zveřejněný světovými médii, naléhavě vyzývá všechny skutečné vědce ke spolupráci v boji proti klimatickým změnám. Cholakian, jenž se proslavil jako kvalifikovaný částicový fyzik účastí v prestižních projektech CERN a NASA, se věnuje závažným aspektům klimatické krize a snaží se vytvořit silný impulz k jednotnému úsilí.

V jeho projevu jasně vystupují tři hlavní body. Za prvé, vysvětluje kořeny současných klimatických změn, kde mimo jiné poukazuje na devastující dopady hromadění mikro plastu v oceánech na globální klima. Za druhé, varuje před katastrofickou progresí sopečné aktivity, dalšími anomálními jevy a jejich dopady na klimatické podmínky, pokud nedojde k rychlému zásahu.

Dr. Egon Cholakian: (62 min): Odkaz na výzvu lidstvu

Zdroj: ABECEDA s.r.o.Obr.2 Cholakian 10 let

Třetím a nejdůležitějším prvkem však zůstává jeho tvrzení, že Země bude obyvatelná pouhých deset let, pokud nedojde k výraznému obratu ve snaze zastavit klimatickou krizi. To je varování, které nelze ignorovat. Cholakianova výzva k vytvoření nového Tvořivého formátu společnosti je klíčovým prvkem jeho poselství. Navrhuje takový formát spolupráce, v němž by lidstvo mohlo efektivně realizovat cíle potřebné k zastavení klimatických katastrof.

Dr. Egon Cholakian (20min): Odkaz na výzvu k vytvoření formátu Tvořivé společnosti a odplynování sopek

 Zdroj: ABECEDA s.r.o.

Jeho další výzva určená prezidentům USA, Ruska a Číny rovněž oslovuje i každého jednotlivce na planetě. Cholakian zdůrazňuje, že každý by měl věnovat alespoň hodinu svého života tomu, aby si vyslechl jeho zprávu a pochopil vážnost situace. Toto je volání k vzdělání, aktivnímu zapojení a sdílení informací, které mohou přispět k formování globálního konsenzu ohledně klimatické krize.

Dr. Egon Cholakian (27 min): Odkaz na výzvu prezidentům

Cholakianova výzva se dotýká všech oblastí společnosti – od vědecké komunity přes politiky až po každého jednotlivce. V současné době je více než kdy dříve zřejmé, že společná akce je nezbytná, abychom mohli zachránit naši planetu.

Co může udělat každý člověk pro záchranu planety?

V boji proti klimatickým anomáliím hraje každý jednotlivec klíčovou roli. Prvním krokem je důkladné seznámení se s problematikou postupujících klimatických změn. Podívat se na celosvětové online fórum“ Globální krize – Východisko existuje“ a hlavně podívat se pravdě do očí a přiznat si, v jaké klimatické situaci se svět dnes nachází. A pokud máme svědomí, tak už dále nemůžeme mlčet.

Odkaz na fórum: Globální krize - Východisko existuje

Následně vést otevřený dialog s ostatními, a tím vytvořit poptávku po vědeckém sjednocení. Skrze vzájemný rozhovor můžeme motivovat vědeckou komunitu a politické špičky k úzké spolupráci na řešení klimatických výzev. Každý hlas, každá diskuse představuje krok směrem k zachování naší planety. Je načase spojit síly, rozšířit povědomí a dosáhnout změny.

Zdroj: ABECEDA s.r.o.

Program fóra Globální krize – Východisko existuje

00:02:24 Příčiny probíhajících přírodních katastrof a kataklyzmat

00:21:55  2.části klimatické zprávy

00:27:59 Dokument o zemětřesení v Turecku a Sýrii

00:45:47 Analýza důvodů zemětřesení v Turecku a Sýrii

01:07:09 Supervulkán Yellowstone - hrozba výbuchu

01:31:26 Cyklus přírodních katastrof 12000 let a 24000 let

01:41:03 Atypické polární záře

01:47:20 Světelné sloupy

01:51:00 Změny magnetosféry na dalších planetách sluneční soustavy

01:58:18 Vymírání živých organismů na Zemi

02:08:04 Nárůst onkologických onemocnění v důsledku slábnutí magnetického pole Země

02:11:44 Náhlé poklesy teplot

02:15:52 Turbulence na jasné obloze

02:22:15 Dokument - Po stopách klimatického Kerbera

02:42:12 Změny v jádru Země i v jádrech dalších planet sluneční soustavy

03:14:49 Zánik života na Marsu

04:07:40 Dr. Egon Cholakian nejen o odplynování sopek

04:28:14 Narušení teplovodivé funkce oceánu vlivem lidské činnosti

04:46:22 I.M.Danilov o změně formátu společnosti

05:15:20 Vaše výhody v Tvořivé společnosti

05:34:49 Samospráva společnosti – jak si lidé sami řídí společnost

06:07:25 Nový ekonomický model Tvořivé společnosti

06:45:45 John Perkins - autor bestselleru "Zpověď ekonomického zabijáka"

06:57:04 Film o daních

07:02:42 Technologie pro bezplatné zdravotnictví - Kapsule zdraví

07:22:49 Fáze budování Tvořivé společenosti

07:56:11 Dr. Kendall Coffey - právník

08:06:22 Film o perspektivě žen v Tvořivé společnosti

08:35:44 Výhody v Tvořivé společnosti a jak o ní informovat?

08:49:33 Demian Borello - kandidát na prezidenta Argentiny

09:03:32 Robby Wells - kandidát na prezidenta USA

09:25:13 MFK Voskhod - technologie proti korupci

09:54:09 Ierakhwa - američtí indiáni

10:06:33 Krátkometrážní film „Idiot“

10:39:07 Nová vědecká hypotéza - klíč k ovládání hmoty

11:44:14 Vzkaz malé holčičky všem dospělým