Zvyšování kvalifikace a rozvoj zaměstnanců

Vzdělávání, zvyšování kvalifikace a rozvoj zaměstnanců stálo vždy v popředí zájmu vedení společnosti WITTE Automotive. Firma se snaží využívat i možnosti vzdělávat své zaměstnance za finanční podpory programů z evropských fondů. Poprvé to bylo v letech 2009 a 2010, kdy bylo možné v období ekonomické krize čerpat prostředky v rámci projektu Vzdělávejte se!. Program pro montážní dělníky byl zaměřen především na kvalitu, ergonomii, vyráběné produkty a bezpečnost práce a prošlo jím tehdy více jak 14 stovek zaměstnanců.

Spolupráce se zahraničními pobočkami s sebou přináší vyšší požadavky na jazykové znalosti zaměstnanců z jakékoli příčky firemní hierarchie. K tomu WITTE poskytuje dostatečnou podporu ve formě individuálních jazykových kurzů, pracovních rotací, skloubení zaměstnání s vysokoškolským studiem nebo dostatečnou flexibilitou pracovní doby či možnosti práce z domova.

Využití projektu pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v oblasti zvyšování jazykové vybavenosti či odborné kurzy pro specialisty z výroby a údržby bylo tedy nasnadě. Tím to ale nekončí, protože vzdělávání je nikdy nekončící proces. V loňském roce firma zahájila např. projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II., který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Konkrétně program s názvem Optimalizace výrobních procesů byl zahájen v říjnu 2019 a úspěšně ukončen letos v červnu. V únoru pak díky další dotaci na školení proběhl program Standard ISO 262 62 a Automotive SPICE z oblasti vývoje technologií, software a řízení celého životního cyklu produktu. 

Onboarding usnadní nástup nováčkům

Adaptační trénink a názvem Onboarding usnadňuje nástup těm, kteří nastoupí do firmy. Jedná se o šestidenní studijní program pro nové kolegy spojený s dvoudenní praxí ve výrobě. Všichni noví kolegové se tak seznámí s firmou a jejími procesy ještě před nástupem na pracoviště a všichni nováčci dostanou stejné informace. Naopak zaběhlé týmy obdrží již připraveného kolegu, jež má díky společnému tréninku usnadněnou budoucí spolupráci napříč odděleními.

Team profesionálů

Široké spektrum podpory vzdělávání ve WITTE zajišťuje profesionální tým, který se zabývá zprostředkováním jak zákonných a povinných školení, tak školení interních či specializovaných tak, aby byl pokryt rozvoj každého zaměstnance dle jeho individuálních potřeb. Zpestřením pracovní náplně jsou pak různé akce jako WITTE Akademie, které zaměstnancům přináší pohled na aktuální globální téma. Ať už se jedná o novinky v oblasti technologického vývoje nebo trendy sociokulturního rázu, které hýbou světem vyspělých kultur, snaží se firma přinést pohled zevnitř i nadhled odborníka působícího mimo firemní zdi.

Podpora pro studenty a absolventy – myslíme na budoucnost

Studenti středních a vysokých škol mohou ve WITTE absolvovat neplacenou praxi, celoroční či jako prázdninovou brigádu, během níž získají základní praktické zkušenosti. K úspěšnému získání titulu nebo složení maturity pomáhá firma také tím, že její zástupci studentům radí s výběrem tématu závěrečné práce a poskytují odborné informace z vybraných oborů. Poutavou formou podporují nadání studentů také ve spolupráci s partnerskými školami. Ať už v podobě různých studentských soutěží nebo exkurzí, při nichž je možné seznámit se se základními procesy ve firmě a trendy v oblasti automotive. Pro absolventy středních či vysokých škol pak WITTE nabízí vlastní Trainee program, ve kterém si mohou účastníci vyzkoušet práci hned na čtyřech odborných pozicích a absolvovat zahraniční stáž v síti evropských poboček firmy WITTE.

Zdroj: WITTE Nejdek s.r.o.