S pacienty, kteří si vyslechli diagnózu zhoubného onemocnění, komunikujete denně. Čím je komunikace Klientského servisu v PTC specifická?

I když nemocné někdy spojuje stejná diagnóza, každý pacient má svůj příběh. Proto je z našeho pohledu nejdůležitější především lidský přístup s velkou dávkou trpělivosti a pokory k životu. Je potřeba, aby v nás pacienti našli někoho, na něhož se mohou spolehnout, kdo zná jejich situaci a je jim kdykoli dispozici. Komunikace Klientského servisu s pacientem zahrnuje podání základních i doplňujících informací o protonové terapii, posouzení vhodnosti tohoto typu léčby pro každého pacienta individuálně, zabezpečení potřebných vstupních vyšetření, vyřízení všech administrativních úkonů k zahájení léčby apod. Pacienty často trápí bolesti, strach, pochybnosti, které se v době koronaviru samozřejmě násobí, proto se jim snažíme být oporou v těchto těžkých chvílích.

Co si pod tím můžou naši čtenáři představit?

Vždy se snažíme pochopit, co naši pacienti prožívají, pomáháme se jim se zorientovat v jejich pro ně dosud neznámé životní etapě, snažíme se spolu s pacienty a našimi dalšími kolegy nalézt nejvhodnější způsob léčby. Jelikož se Protonové centrum snaží zpřístupňovat protonovou léčbu co nejširšímu spektru onkologických pacientů a pacient je vždy ve středu zájmu veškerého dění, byla přijata taková opatření proti koronaviru, díky kterým se pacienti mohou v PTC dále léčit a dále se mohou na PTC obracet se svými požadavky a mohou se zde cítit bezpečně.

Jaká konkrétní opatření PTC přijalo?

Vzhledem k tomu, že onkologickou léčbu pacientům nelze přerušit nebo odložit na neurčito, byla okamžitá reakce na pandemii nezbytná, aby byla zajištěna ochrana zdraví zaměstnanců PTC i onkologických pacientů. Ti se na žebříčku priorit Protonového centra vždy nachází na prvním místě, proto vedení PTC v reakci na vládní nařízení promptně upravilo běžný chod fungování celého centra. Výsledkem přijetí mnoha nařízení pro personál i pacienty tak například bylo upravení pohybu zaměstnanců i pacientů po budově PTC, zavedení kontrolního seznamu osob, které se do budovy centra dostávají, přesné vymezení pracovníků, se kterými se pacienti mohou nebo musí potkávat, a v neposlední řadě také zpřísnění veškerých hygienických pravidel a zajištění různých typů ochranných osobních pomůcek.

Jak dnes, s odstupem několika týdnů, vnímáte situaci?

Vypuknutí krize koronaviru změnilo náš dosavadní přístup k řadě věcí, činností, k cestování. Co se však nezměnilo, je náš přístup k našim pacientům. Důvěra mezi nemocným a lékařem, potažmo zdravotnickým zařízením, je nesmírně důležitým faktorem v celé léčbě, který si samozřejmě uvědomujeme. Od vyhlášení nouzového stavu muselo brát naše centrum zřetel na dvě skupiny pacientů – na ty, kteří teprve do léčby měli nastupovat, a dále na ty, kteří se v době propuknutí pandemie již v léčbě nacházeli. Přijatá opatření byla pro každou skupinu trochu jiná. Nyní stále postupujeme dle velice přesných nařízení, která upravují běžný chod a fungování celého centra, a nutno říci, že v nich chceme, pro ochranu našich pacientů, pokračovat ještě minimálně několik týdnů i po rozvolnění opatření v rámci ČR.

Jak se k Vám vlastně pacient může dostat?

Cest do PTC je několik. Nejrychlejší cestou je indikace pacienta k protonové léčbě na základě dlouhodobé spolupráce našich kolegů s odborníky z Komplexních onkologických center.
Další možností je, že pacient sám zavolá na naši infolinku uvedenou na webových stránkách PTC, nebo pošle e-mailem dotaz na náš Klientský servis. Do 48 hodin pak od nás pacient dostává informace, zda je vhodný k protonové léčbě, a pokud ano, je objednán na vstupní konzultaci. Je potřeba také říci, že pacient nás může kontaktovat kdykoli sám a bez doporučení lékaře (praktického lékaře, urologa, onkologa apod.). Protonovou léčbu, i všechna vyšetření v PTC, hradí ze zákona zdravotní pojišťovny.

Co všechno u vás v Protonovém centru léčíte?

Díky nejnovějším technologiím a našim zkušenostem s protonovou radioterapií dokážeme úspěšně léčit široké spektrum diagnóz. V první řadě je to rakovina prostaty a rakovina prsu. Dále léčíme lymfomy, nádory hlavy a krku, centrální nervové soustavy, nádory zažívacího traktu a plic. Našimi pacienty jsou také děti s vybranými typy nádorů.

Kde se dají nalézt aktuální informace o Protonovém centru?

Nejaktuálnější informace z Protonového centra zveřejňujeme na sociálních sítích, zejména na facebooku Centrum protonové léčby. V Protonovém centru jsme přesvědčeni, že pověst, kterou jakékoli zdravotnické zařízení získá, je odrazem jeho přístupu, chování a komunikace směrem k pacientovi. Je proto nezbytné být nejen s pacienty ve spojení právě prostřednictvím sociálních sítí, které jsou zrcadlem kvality péče, kterou dané zdravotnické zařízení poskytuje. A my jsme velmi rádi, že nás tam naši pacienti podporují a pomáhají nám rozšiřovat povědomí o protonové léčbě.

Zdroj: PROTON THERAPY CENTER

Protonové centrum pomáhá onkologickým pacientům i v době pandemie koronaviru

Vstup do Pražského protonového centra, moderního onkologického pracoviště, většina pacientů popisuje jako vstup do jiného světa zdravotnictví. Prostorná hala s recepcemi, skutečný živý strom uprostřed haly, akvárium, přivítání každého pacienta slečnami na recepci, nenápadná hudba hrající v pozadí, to vše v pacientech vzbuzuje pocit bezpečí a jistoty, že o ně bude dobře postaráno. Výjimečná je také starostlivost o pacienta v podobě Klientského servisu a individuálního přístupu před léčbou, v jejím průběhu i po jejím absolvování. „Období, které všichni prožíváme, spojené s celosvětovou pandemií koronaviru, prověřilo nás všechny, po profesionální i lidské stránce, a jsem moc ráda, že náš tým Klientského servisu a dlouhodobě nastavené procesy péče o pacienta nám umožnily zůstat s našimi pacienty v kontaktu, a dále jim poskytovat naše služby." říká Kateřina Krejbichová, manažerka kvality PTC a dodává: „Osobní zkušenost s komunikací personálu zdravotnického zařízení může mít hluboký dopad nejen na následnou důvěru v poskytované zdravotní služby, ale také může mít významný vliv na zdravotní stav a celkové zvládnutí nemoci pacientem. V době, kdy jsou naši pacienti jednou z nejrizikovějších skupin pro nákazu COVID-19, musí být empatie a lidský přístup samozřejmostí, stejně jako přijetí mnoha opatření, která umožní našim pacientům cítit se v Protonovém centru i nadále bezpečně a komfortně."

NEČEKAJÍ ZBYTEČNĚ

 Již při prvním kontaktu s PTC dostane pacient přiděleného svého osobního koordinátora, se kterým se sejde při své první návštěvě v PTC. Než se rozsvítí na vyvolávacím systému číslo pacienta, jako signál, že již půjde na konzultaci k lékaři, přijde za pacientem právě jeho osobní koordinátor léčby a vysvětlí mu vše potřebné, případně s ním probere jeho dotazy ohledně administrativních kroků nutných pro zahájení léčby. Koordinátor také pacienta, pokud si to přeje, k lékaři doprovodí. Vždy se v Protonovém centru snaží, aby zdejší pacienti nečekali zbytečně a šli na konzultaci s lékařem, pokud možno na čas, na který byli objednáni. Respektují zde ale také to, že pacienti, kteří jsou již v ambulanci s lékařem, mají spoustu dotazů a chtějí podrobně léčbu vysvětlit.

LÉČBU PLÁNUJÍ PODLE MOŽNOSTÍ PACIENTŮ

I po schůzce s lékařem je každý koordinátor připraven se s pacientem znovu sejít a probrat s ním další kroky, případně si s ním zodpovědět otázky, které ještě pacienta napadly v průběhu konzultace u lékaře. Následují administrativní kroky, které za pacienta řeší právě jeho osobní koordinátor, který naplánuje všechna potřebná vyšetření k zahájení léčby a zároveň si oboustranně potvrdí datum a čas zahájení. Ten se vždy snaží personál PTC naplánovat nejen podle závazných medicínských protokolů, ale i s ohledem na časové možnosti pacienta.

Zdroj: PROTON THERAPY CENTER

Co možná nevíte

  • Protonová léčba je ze zákona hrazena zdravotními. Je tedy dostupná všem občanům z České republiky. PTC má uzavřeny dlouhodobě smlouvy s českými zdravotními pojišťovnami, a také pro zahraničí pacienty se slovenskými a vybranými evropskými pojišťovnami.
  • Díky nejnovějším technologiím a zkušenostem s protonovou radioterapií dokáže PTC úspěšně léčit široké spektrum diagnóz. V první řadě je to rakovina prostaty, prsu a maligní lymfomy, dále nádory hlavy a krku, centrální nervové soustavy, zažívacího traktu a plic. Našimi pacienty jsou i děti. Od roku 2019 se v PTC léčí také úplně nová diagnóza - leukemické postižení CNS.
  • Pražské Protonové centrum (PTC) dosud léčilo přes 5000 pacientů ze 48 států světa. Kromě samotné léčby poskytuje PTC i diagnostiku, a to nejen svým onkologickým pacientům, ale i široké veřejnosti,  prostřednictvím magnetické rezonance (MR) a pozitronové emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT).
  • Protonová léčba je v současnosti nejšetrnější radioterapií, která dává vysokou šanci na úspěšné zvládnutí léčby při minimalizaci vedlejších účinků spojených s léčbou. Umožňuje velmi přesně zacílit na nádor a tím snížit nežádoucí ozáření okolních tkání a orgánů. Více informací na www.ptc.cz.