Společnost WITTE Automotive v České republice obdržela 2. místo v prestižní regionální soutěži Zaměstnavatel roku 2023 v kategorii do 5000 zaměstnanců, čímž potvrdila svou pozici mezi předními aktéry v oblasti řízení lidských zdrojů. Tato renomovaná soutěž, která se koná od roku 2003, posuzuje společnosti v České republice z hlediska jejich vztahu k zaměstnancům. Jejím hlavním cílem je prezentovat vybrané firmy veřejnosti, které vynikají díky svému prostředí pro zaměstnance, a to jak na celostátní, tak regionální úrovni.

WITTE Automotive Czechia, se svými výrobními závody v Nejdku a v Ostrově, vyniká svou angažovaností ve vytváření příznivého a podporujícího prostředí, které klade důraz na spokojenost a rozvoj zaměstnanců. Tato vynikající pozice v soutěži posiluje pověst společnosti a potvrzuje její neustálou snahu o excelentní pracovní prostředí a profesionální vedení lidských zdrojů.

Čekali jste takové umístění?
Jsme nadšeni a hrdí na vynikající umístění. Naše organizace si klade za cíl neustále se zlepšovat a vytvářet pracovní prostředí podporující výkon a agilitu založené na naší integritě. Rovnováha mezi spokojeností zaměstnance, zákazníka a vlastníka je pro nás prioritou.
Jsme hrdí, že se pravidelně umisťujeme na předních příčkách, a i když to každý rok nečekáme, je to pro nás a všechny naše kolegy velké poděkování za jejich loajalitu a úsilí!
Budeme nadále pracovat na našem pracovním prostředí a investovat do našich zaměstnanců, abychom se stali nejlepším zaměstnavatelem v našem regionu. 

Čím myslíte, že jste si cenu zasloužili?
Věříme, že jsme si ocenění zasloužili prostřednictvím systematického investování do našich zaměstnanců a jejich profesního rozvoje. Naše filozofie zahrnuje nejen spravedlivé odměňování a vytváření pracovního prostředí podporujícího kreativitu a růst, ale také aktivní podporu autonomie a angažovanosti.

Jsme oddaní tomu, aby naše společnost byla pro odborníky místem, kde mohou neustále posouvat své dovednosti a dosahovat vyšších výkonů. S naším přístupem k rozvoji lidských zdrojů jsme odhodláni posílit naši konkurenceschopnost a neustále udržovat přední pozici v našem odvětví. 

Čím se Vaše firma zabývá, v čem je jiná, než ostatní?
Společnost WITTE Automotive je jedním z největších výrobních a technologických lídrů celého automobilového průmyslu. Již přes 120 let vyvíjíme a vyrábíme inovované díly pro budoucnost a poskytujeme inovativní řešení a technologické know-how. Naše odbornost a specializace nám umožňují nabízet zákazníkům prvotřídní produkty, které splňují nejvyšší standardy kvality a spolehlivosti. Klíčové role ve vývoji a výrobě produktů jsou centralizované přímo v České republice.

Od konkurence se výrazně odlišujeme tím, že neustále posilujeme lokální autonomii a věnujeme velkou pozornost všem zaměstnancům. Naši lidé ve výrobních a logistických procesech jsou pro nás stejně důležití jako vysoce postavení leadeři a manažeři.

Férovost, rovnoprávnost, otevřenost, soudržnost, respekt, důvěra a diskrétnost jako hodnoty, jsou u každého našeho kroku a rozhodnutí.

Investujeme také významné prostředky do moderních výrobních technologií, automatizace a vylepšování pracovního prostředí pro naše zaměstnance. Věříme, že naše snaha o neustálé zdokonalování a optimalizaci výrobního procesu nám umožňuje patřit mezi přední společnosti v Karlovarském regionu. Jsme hrdí na naši odbornost, týmovou spolupráci a na to, že můžeme přispívat k rozvoji průmyslu v České republice. 

Máte ve firmě třeba nějaké benefity pro zaměstnance, které nikde jinde nemají?
Jsme si vědomi toho, že by naše společnost nemohla prosperovat bez kvalitních a spokojených zaměstnanců. Právě z toho důvodu naše společnost klade velký důraz na péči o naše zaměstnance a nabízíme jim nadstandardní škálu benefitů, které se odlišují od běžného standardu v jiných podnicích.

Jeden z našich vysoce hodnocených benefitů je bezplatné stravování pro všechny zaměstnance. Dále nabízíme dopravu veřejnými spoji zdarma, čímž našim zaměstnancům usnadňujeme denní dojíždění. Taktéž se zaměřujeme na rozvoj našich zaměstnanců a poskytujeme jim příležitosti k neustálému růstu a získávání nových dovedností. Náš rozsáhlý a propracovaný systém vzdělávání zaměstnanců zahrnuje jazykové kurzy, workshopy, odborná školení a mentorství, které jsou přizpůsobeny individuálním potřebám a kariérním cílům našich zaměstnanců. Věříme, že tímto způsobem aktivně podporujeme jejich profesní rozvoj a přispíváme k dlouhodobému úspěchu.

Neméně důležitá je pro nás i další široká škála výhod, které přispívají k celkovému komfortu a spokojenosti našich zaměstnanců. Ve WITTE věříme v sílu týmové spolupráce a lidského přístupu. Podporujeme vztahy na pracovišti a aktivně se zajímáme o naše kolegy nejen v pracovním kontextu. Pravidelně pořádáme firemní akce se sportovním, zábavným i kulturním zaměřením, které nám umožňují vytvořit nejen pracovní, ale i přátelské vazby mezi zaměstnanci. Společně tvoříme nezapomenutelné vzpomínky a zážitky, které posilují naši firemní kulturu a dávají našim zaměstnancům pocit sounáležitosti.

Věříme, že kombinací těchto výjimečných benefitů a naší podpory zaměstnanců na všech úrovních vytváříme pracovní prostředí, které nejenže motivuje a podporuje naše zaměstnance, ale také přispívá k jejich dlouhodobému profesnímu rozvoji a spokojenosti. 

Zaměstnavatel roku 2023Zaměstnavatel roku 2023Zdroj: VLM a.s.

Jak zaměstnance motivujete?
Inspirujeme naše zaměstnance kombinací spravedlivého a transparentního přístupu tak, aby dosahovali svého plného potenciálu. Poskytujeme nejen příjemné a inovativní pracovní prostředí, ale také se staráme o to, aby měli zaměstnanci k dispozici technologické vybavení na odpovídající úrovni.

Naše motivace spočívá v tom, že stanovujeme stimulující a dosažitelné cíle a pečlivě se staráme o poskytování nezbytné podpory a odborného rozvoje. Věříme, že investování do našich zaměstnanců je klíčem k jejich úspěchu a dlouhodobé spokojenosti. Nezapomínáme ocenit úsilí našich zaměstnanců a jsme pevně přesvědčeni o férovosti odměňování za jejich výkony. Respekt a důvěra jsou poháněny našimi osobnostmi a sdílenými hodnotami. Dbáme na stejné a rovné příležitosti, které si zaslouží všichni naši spolupracovníci. Klademe velký důraz na rovnoprávnost pracovních podmínek, férové zacházení a vzájemnou podporu. 

Myslíte, že umístění je právě Vaší zásluhou? 
Umístění, které zaujímáme, je výsledkem důsledného a kolektivního úsilí našeho vysoce angažovaného týmu. Aktivně pracujeme na formování a podporování firemní kultury, která je klíčová pro úspěch našich zaměstnanců a ve výsledku také pro úspěch celé společnosti. 

Co plánuje podnik tento rok?
Vzhledem k proměnlivému a nejistému prostředí, které nás obklopuje, si plně uvědomujeme, že jedinou stálou konstantou je neustálá změna. Právě proto jsme se rozhodli v tomto roce klást důraz na posílení firemní kultury, která bude podporovat výkon, agilitu a integritu našich zaměstnanců. Pevně věříme, že naše společně vytvořená transformační strategie přispěje k dalšímu upevnění pozice na trhu práce, zvýší pozitivní povědomí o našich službách a koncernové značce WITTE Automotive u zákazníků.

Společně s našimi kolegy se také aktivně snažíme budovat moderní firmu, která využívá digitalizace, automatizace a konceptů průmyslu 4.0. Tyto trendy jsou klíčové pro náš další rozvoj a zajištění konkurenceschopnosti na trhu. Přesto si velmi vážíme naší dlouholeté tradice, která nás posunula na přední místo v našem odvětví. Chceme spojit sílu moderního přístupu s hodnotami, které jsme vybudovali, a tak vytvořit silnou a inovativní organizaci. 

Je něco nového, čím byste se rádi pochlubili?
Velké aktuální tématikou, kterou se aktuálně zabýváme, je rozšiřování ploch v České republice. Je nám ctí oznámit, že plánujeme vybudovat nový výrobní závod, který bude umístěn v průmyslové zóně v Ostrově. Naší ambicí je vytvořit moderní prostory, které budou reprezentovat nejnovější technologie, pracovní prostředí a udržitelnost. Chceme vytvořit prostor, který nejen zajišťuje efektivitu a výkonnost, ale také bude příjemný a inspirativní pro naše zaměstnance.

Zároveň jsme nově aktivně zapojeni do rozvoje Karlovarského regionu. Spolupracujeme na tvorbě inovativní koncepce, která přiláká a udrží mladé talenty, kteří budou hrát klíčovou roli v dlouhodobém rozvoji celého kraje. Jsme přesvědčeni, že podpora nových generací je klíčová pro udržitelný růst a konkurenceschopnost našeho regionu.

Zaměstnavatel roku 2023Zaměstnavatel roku 2023Zdroj: WITTE Automotive Czechia