NÁBOR DALŠÍCH ZAMĚSTNANCŮ

S rozjezdem nové linky velimský podnik přibral kolem 35 nových zaměstnanců. Nábor stále pokračuje, aby byla firma připravena na další rozvoj. Uplatnění v Ball Aerocanu naleznou muži i ženy. „Hledáme stabilní zaměstnance, nepreferujeme krátkodobé zaměstnání,“ říká ředitel Jan Kliment. Konec konců, zaškolení šikovného pracovníka trvá od tří měsíců až třeba po tři roky u těch nejkvalifikovanějších prací. Zaměstnanci Ball Aerocanu mají zajímavé benefity od standardu pěti týdnů dovolené přes penzijní připojištění, stravenky, nápoje zdarma, poukázky, dotovanou kávu, nechybí zázemí závodní jídelny s kantýnou. Za poslední dva roky se výrazně zvýšily mzdy – zhruba o 20 %, pravidelné prémie jsou dlouhodobou samozřejmostí. 

FIRMA NIKDY NEPROPOUŠTĚLA

Vzhledem k situaci na trhu práce odešli v loňském roce někteří zaměstnanci za sezónními pracovními příležitostmi, avšak někteří se rádi vrátili za jistotou ve stabilním podniku, jak sami návrat komentují.

Ball Aerocan působí ve Velimi od roku 2001 a přes všechna období růstu či poklesu ekonomiky se v něm nikdy nepropouštělo. Toho času v závodě pracuje kolem 330 zaměstnanců a firma je připravená na další růst.

Velká část zaměstnanců jsou místní lidé či z nejbližšího okolí. Další dojíždí z Kolína nebo od Peček, firma sídlí vysloveně pár set metrů od vlakové zastávky.

Více o firmě na www.aerocan.cz

 

SPOLUPRÁCE S OBCÍ, PODPORA ŠKOLY, ŠKOLKY

S obcí Velim má firma výborné vztahy. „S Ball Aerocanem máme velmi dobrou spolupráci,“ potvrdil starosta Josef Seifert. Firma podporuje školu i školku, do obou zařízení například pořídila interaktivní tabule, téměř milionem korun přispěla na školní hřiště. I letos bude samozřejmě podpora škol pokračovat. V obci také Ball Aerocan instaloval zajímavé informační tabule vypovídající o tom, jak se ve Velimi žilo před 7000 lety. Tabule popisují život tehdejších lidí i archeologické nálezy, které se našly při archeologickém průzkumu, který předcházel výstavbě haly pro novou linku a firma je ve spolupráci s památkovým ústavem nechala pečlivě zdokumentovat. (mar)