Třinecké železárny obnovily provoz sochorové válcovny v Kladně – Dříni v roce 1998. Válcovna od té doby prošla rozsáhlou modernizací a dnes se řadí k předním dodavatelům špičkových ocelí pro automobilový, strojírenský a petrochemický průmysl.

Investice firmy do jejího rozvoje ale nekončí. Jen pro letošní rok se v Sochorové válcovně proinvestuje 170 milionů korun. Největší investiční akcí je projekt nového logistického uzlu kvadrátové linky. „Jeho součástí bude robotické pracoviště, které zajistí automatické a bezobslužné odhrotování, tedy důležitou obráběcí operaci v procesu výroby. Zároveň instalujeme moderní lis rovněž s možností bezobslužného provozu,“ říká ředitel závodu Martin Čaniga.

Zdroj: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Během slavnostního setkání u příležitosti 20 let Sochorové válcovny poděkoval všem zaměstnancům, kteří se podílí na tom, že firma funguje a prosperuje. „Sochorová válcovna je dnes špičkovým výrobním závodem, který se dál rozvíjí zejména v oblasti neustálé se zvyšující kvality produkce, modernizuje zařízení, nakupuje další pro vylepšení finální úpravy výrobků. A to vše díky vám, zaměstnancům,“ řekl mimo jiné Martin Čaniga.

Zdroj: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Sochorová válcovna Kladno – Dříň dnes zaměstnává přibližně 730 lidí. Ročně vyrobí více než 300 000 tun válcovaného materiálu. Hlavním značkovým výrobním sortimentem jsou uhlíkové, uhlíko-manganové a legované ušlechtilé konstrukční oceli.

Z historie

Se stavbou nového závodu na Dříni se začalo v roce 1972. Jako první byla o tři roky později spuštěna elektroocelárna a ukončena výroba vysokých pecí i zastaralých Thomasových konvertorů. Konec roku 1976 odstartoval éru sochorové válcovny, která jako jediná z „Poldovky“ funguje dodnes.

Zdroj: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Spuštění prvních částí velké investice blokové a sochorové válcovny se odehrálo v roce 1980, dokončena byla v roce 1984.

Po porevolučních peripetiích byl provoz konkurzem poznamenané největší kladenské válcovny – sochorové, stolice obnoven v roce 1998 poté, co jej pod svá křídla převzaly Třinecké železárny, které jsou dnes největší českou hutí.

Zdroj: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Sochorová válcovna Kladno – Dříň v datech

  • 1975      zahájení výroby závodu na Dříni (elektroocelárna)
  • 1976      zahájení stavby blokové a sochorové válcovny
  • 1984      dokončení gigantické investice blokové a sochorové válcovny
  • 1998      Obnovení provozu Sochorové válcovny Třineckými železárnami
  • 2008      Nová kroková ohřívací pec
  • 2014      Závod sochorová válcovna Třineckých železáren (sloučení dceřiné firmy)
  • 2015      Linka druhého projetí
  • 2016      Zavedení primárního ostřiku okují
  • 2017      Modernizace vodního hospodářství

Zdroj: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.