PET lahev patří také mezi nejčastěji tříděné odpady. V České republice si lidé zvykli třídit PET lahve s ostatními plasty do žlutých kontejnerů na ulicích, či menších separačních nádob, které mají přímo u svých domů. Právě PET lahve tvoří asi čtvrtinu obsahu žlutých kontejnerů. Díky tomu se podaří sebrat více než 80 % prodaných PET lahví, které uvedli výrobci na tuzemský trh.

                Zdroj: Asset Media

Ze žlutých kontejnerů putují vytříděné plasty na třídicí linku, kde jsou roztříděny na jednotlivé druhy materiálů, např. na duté plasty od drogérie, fólie nebo třeba PET a jsou odstraněny neplastové příměsi. Takto vytříděné plasty se následně lisují do balíků a putují ke zpracovatelům. Námi zmiňované PET lahve se nejčastěji zpracovávají na tzv. rPET.  Recyklovaný PET, neboli rPET, je velmi žádanou surovinou, ze které lze znovu vyrobit novou PET lahev nebo jiné PET obaly určené pro styk s potravinami, je ale možné jej využít i mimo potravinářství.

Dotřiďovací linkaZdroj: Asset Media

Výroba rPETu se skládá z celé řady na sebe navazujících kroků. Balíky slisovaných PET lahví jsou nejprve rozrušeny a jsou odstraněny případné kovové příměsi, když materiál projde balistickým separátorem. Pak jsou ještě manuálně dotříděny PET lahve, ve kterých  bylo tekuté mýdlo, aviváž nebo jiná drogerie. Následně se lahve drtí ve vodních drtičích a několikrát perou v horké vodě. Díky horké vodě je možné očistit namleté vločky a zároveň lze odstranit zbývající lepidlo z etiket. Metodou flotace je pak oddělena od PET drť z víček, vzduchová separace se pak postará o zbytky etiket. Během finálního procesu třídění vloček se používají optické třídící metody k rozdělení barevných PET vloček od čirých a posledních nečistot v materiálových tocích. S použitím složitých analytických metod laboratoř kontroluje, zda granulát splňuje požadavky na bezpečnost potravin.

                Slisované balíkyZdroj: Asset Media

Někoho jistě napadne otázka, jestli jsou pro styk s potravinami vhodné i lahve, které byly vyrobeny z PETu vytříděného do žlutých kontejnerů nebo je nutné využívat jen petky sbírané jinými způsoby například pomocí speciálních automatů nebo z uzavřených cyklů používání PET lahví. Obecně lze říct, že nápojové PET lahve z jakéhokoliv uvedeného zdroje jsou zpracovatelské firmy schopny využít pro materiálovou recyklaci jak na výrobu nových obalů, včetně obalů pro styk s potravinami, tak pro výrobu vláken či do jiných aplikací. Recyklace nápojových PET lahví zpět pro styk s potravinami probíhá za nejpřísnějších hygienických podmínek.

PET drť - druhotná surovinaZdroj: Asset Media

Další hojně používanou možností recyklace PET lahví je pro výrobu technických či textilních vláken, ale i mnoha dalších výrobků. Dnes už velké oděvní společnosti běžně používají recyklovaný granulát pro výrobu kabátů nebo dalšího ošacení. Materiál se hojně využívá i pro výrobu prvků v automobilovém průmyslu. Vytříděné plasty se k nám tedy mohou vrátit v různé podobě a děje se tak již nyní aniž bychom si to možná plně uvědomovali. Do budoucna se budeme jistě setkávat s výrobky z recyklátů ještě více a snad je budeme jako spotřebitelé i více vyhledávat. Jako zdroj pro tento článek jsme čerpali z informací uvedených na www.jaktridit.cz, kde naleznete mnoho dalších zajímavých informací o třídění a recyklaci odpadů.