Krásná Lípa je město, které za poslední roky vyrostlo do opravdové krásy. Za rozvojem města stojí jeho dnešní neuvolněný místostarosta a stávající senátor Zbyněk Linhart.

„Cíp naší nejsevernější části země si zaslouží tu nejlepší budoucnost. Nyní se bude rozhodovat o velkých financích pro projekty v našem regionu. Nepromeškejme ji. Musíme pokračovat na pracích pro efektivní využití Víceletého finančního rámce EU pro roky 2021-2027 a Fondu pro spravedlivou transformaci. Půjde v našem kraji o desítky miliard! Do rozhodování o financování je potřeba zapojit i naše obce a začít s nimi intenzivně připravovat společné regionální projekty na transformaci regionu. Usiluji o dostatek kompetencí a financí pro volené místní zástupce. Je to jeden z klíčových úkolů, který si kladu pro další období práce v Senátu“.

Dalším jeho tématem je zdravotnictví. „Jedním dlouho přetrvávajících problémů je zachování zdravotní péče v příhraničních regionech, a to nejen ve známém případu rumburské nemocnice. Aktivně usiluji o zlepšení podmínek ve zdravotních službách po celém regionu“.

Co je důležité v ochraně životního prostředí? „Z ochrany životního prostředí se nesmí stát zelená ideologie postavená na příkazech a zákazech a nerealistických cílech. A předstírání, jak dnes často vidíme. Ochrana přírody se má dělat s lidmi, ne proti nim“.

Jednou z příležitostí pro rozvoj regionu je oblast cestovního ruchu: „Přírodní cíle v Českém Švýcarsku byly v roce 2919 nejnavštěvovanějšími v celé České republice a České Švýcarsko nejatraktivnější destinací Ústeckého kraje. Ale je pořád co zlepšovat. Potřebujeme zavést dlouhodobý program na investiční a marketingovou podporu udržitelného cestovního ruchu, která pomůže zkvalitnit služby, prodloužit sezónu a rozptýlit návštěvníky na vícero míst po děčínském okrese, aby se lépe využily přínosy z cestovního ruchu jako zaměstnanost, podpora lokální ekonomiky, rozšířila nabídka služeb a další“.

„Rozhodl jsem se v letošních senátních volbách znovu kandidovat a požádat své spoluobčany opět o důvěru. Již mám více co nabídnout, mám již zkušenosti, znalosti. Získal jsem při losování číslo 1. Doufám, že nezůstane jen u toho“, uzavírá Zbyněk Linhart.

http://zbyneklinhart.cz/

Zadavatel/zpracovatel: SLK-STAN