„Máme-li zlu předcházet, musíme jej napřed poznat.“

Tato myšlenka nás nutí se v naší rychlé době zastavit a ohlédnout se o několik desítek let zpět k temným dobám, kdy nám naši předci, hrdinové své doby, pomáhali získat naši tolik ceněnou svobodu. Někdy i za cenu svých vlastních životů.

Těžké momenty války se nevyhnuly ani Pardubicím a okolí. Ať už to byla 1. či 2. světová válka nebo válka studená, vždy v místních občanech zanechala mnoho stop. Po těchto stopách se můžete vydat v Pardubicích i vy a poznat příběhy místních hrdinů, kteří svojí utajenou činností proti útlaku riskovali svůj život. Tím, že si jejich odkaz připomenete, měly jejich činy smysl.

Bývalé nacistické popraviště

Vaše cesta může začít třeba u Památníku zámeček Pardubice, který se nachází na území bývalého nacistického popraviště. V období heydrichiády zde bylo popraveno 194 osob podezřelých ze spolupráce s odbojovou organizací SILVER A. Jedinečná a oceňovaná architektura památníku s betonovými a ocelovými prvky a se sníženým terénem zcela podtrhává zážitek spojený se samotnou expozicí. Tam už na vás čeká kinosál, jedinečné a jinde nezveřejněné exponáty, audionahrávky nebo třeba autentické svědectví zaměstnance pardubického krematoria. Další části expozice se věnují např. válečným zločincům či pietě k uctění popravených. Pomocí aplikace SmartGuide je možné si projít expozici Zámečku uvnitř a mimo otevírací dobu i jeho okolí, kde je navíc stezka obohacena o rozšířenou realitu.

Zdroj: Youtube

Unikátní muzeum nové generace a jeho doprovodný program

Institut Paměti národa otevřel moderní expozici "Tichá hrdinství" s interaktivními prvky využívající moderní technologie. Návštěvníci začínají prohlídku v přesně určený čas, obdrží tablet a vyberou si osud pamětníka z totalitních režimů 20. století. Expozice je rozdělena do různých stanovišť, která každý navštěvuje podle tabletu. „Tichá hrdinství“ není jen výstava, je to cesta do minulosti, která nám připomíná, že i v tichu a zdánlivé beznaději může být nalezeno hrdinství.

Zdroj: Turistické informační centrum Pardubice, příspěvková organizace

Stezka - Pardubicemi po stopách Silver A

Dopřejte si s námi procházku po městě Pardubice a objevte místa spojená s heydrichiádou a činností odbojové organizace Silver A. Seznamte se s velitelem výsadku Alfrédem Bartošem, který Vám ukáže svou poslední životní cestu. Seznamte se i s jeho kolegy a občany Pardubic, kteří riskovali svůj život pro dobrou věc. Pro svobodu. Stůjte tam, kde stáli oni. Prožijte, co prožívali oni. Využijte aplikaci SmartGuide a projděte si stezku i s audioprůvodcem a originálními svědectvími. Pro nadšené zájemce nabízíme možnost objednání profesionálního průvodce, který zážitek umocní promítáním. Využít můžete i našich pravidelných prohlídek, které se konají každý rok od června do října. Najdete je na: www.pardubice.eu/prohlidky

Zdroj: Turistické informační centrum Pardubice, příspěvková organizace