Je již známým faktem, že současná vláda v rámci tzv. konsolidačního balíčku výrazně snížila podíl krajů a obcí na celkovém ročním výnosu z tzv. sdílených daní, tedy daně z příjmu a daně z přidané hodnoty.

V úhrnu jde ročně o stovky milionů korun, o které naše obce a kraje – a jejich občané – zcela bezdůvodně přijdou.

Náš Středočeský kraj tak kvůli svévolnému rozhodnutí Fialovy vlády a hlasování jejích poslanců ve Sněmovně přijde v následujících dvou letech zhruba o 300 milionů korun.

Což je nebetyčný zářez do našeho krajského rozpočtu, který ohrozí a sníží kvalitu a dostupnost veřejných služeb poskytovaných krajem: vlakové a autobusové dopravy, sociálně péče, zdravotnictví či středního školství.

Přičemž kvalita a dostupnost  těchto krajem poskytovaných veřejných služeb - a ve Středních Čechácgh zvláště -  je ohrožena i systémově: nelogickým, nespravedlivým a diskriminačním  nastavením podílu našeho kraje na vybraných sdílených daních v rámci zákona o tzv. rozpočtovém určení daní.

Jde o to, že jedna skupina krajů dostává v přepočtu na jednoho obyvatele významně méně finančních prostředků než kraje ostatní. A mezi takto dlouhodobě ppškozované kraje patří na prvním místě ten náš – Středočeský, který dostává v přepočtu na jednoho obyvatele 9 400 korun ročně, zatímco například Kraj Vysočina 13 700 korun. Proč?!!!

Jde hlavně o to, že nyní se výnosy z vybraných sdílených daní dělí mezi jednotlivé kraje  podle pravidel, kritérií, a statistických údajů stanovených a platných v roce 2004.

A toto vše se od té doby výrazně změnilo. Jde mj. o počet obyvatel, délku silnic, počet studentů středních škol, počet výjezdových skupin záchranné služby či o rozlohu kraje.

Uvědomme si totiž, že ve Středočeském kraji od roku 2004 vzrostl počet obyvatel (a to hovoříme jen o těch trvale přihlášených k pobytu - reálná skutečnost je výrazně vyšší) o 300 tisíc osob!

A že zatímco parametry rozhodné pro nastavení rozpočtového určení daní pro obce jsou naprosto správně a logicky každoročně přepočítávány podle aktuálních dat, u krajů tomu tak není. Což je zásadní a nepřijatelná chyba.

Je totiž skutečností, že od vzniku současné podoby krajského zřízení v roce 2000 vzrostl oficiální počet (dle evidence trvalých bydlišť) obyvatel Středočeského kraje o téměř 30 % - a v okresech Praha-východ a Praha-západ pak o více než 50 %. A když k tomu připočítáme i Pražany, kteří zde trvale žijí fakticky (mají zde nemovitosti, ve kterých trvale bydlí, ačkoli v nich nejsou přihlášeni k trvalému pobytu), pak jde v krajském měřítku o nárůst počtu obyvatel o více než 50 % a v okresech Praha-východ a Praha-západ o více než 100 %!

A to vše absolutně bez toho, aby se to odrazilo ve změně způsobu financování našeho kraje!

Je proto nezbytně nutné koeficienty určující podíly jednotlivých samosprávných krajů na celkovém výnosu daní, změnit ve smyslu jejich přizpůsobení současné realitě a dnešnímu rozsahu veřejných služeb poskytovaných jednotlivými kraji.

Ale v případě našeho Středočeského kraje bude nutná ještě hlubší úprava nastavení základních parametrů a pravidel jeho financování, aby nebyl tak tvrdě diskriminován a zneužíván, jako je tomu nyní.

Financování krajů skrze tzv. sdílené daně totiž v případě rozdělování výnosu daně z příjmu fyzických osob je totiž založeno pouze na místě trvalého bydliště poplatníka. A proto náš Středočeský kraj čerpá část prostředků odvedených na daních pouze občany s úředně hlášeným trvalým pobytem na jeho území. Přičemž zde fakticky trvale žijí další stovky tisíc občanů (dle posledních odhadů krajského úřadu z minulého volebního období přes 300 000 osob), kteří každodenně využívají veřejné služby financované Středočeským krajem -ale formálně jsou k trvalému pobytu hlášeni v jiném kraji, nejčastěji v Praze (kde svůj byt např. někomu pronajímají a žijí ve své nemovitosti ve Středočeském kraji).

A tam, do rozpočtu Prahy, také plynou jejich daňové odvody, což je nespravedlivé, neakceptovatelné a dlouhodobě neudržitelné.

Náš kraj už nesmí být nadále bezplatným servisem a pojišťovnou pro Prahu a její občany! Jde v úhrnu o miliardy korun, kterými jedna skupina občanů našeho kraje financuje jinou skupinu středočeských občanů a kterými nespravedlivě a nelogicky dlouhodobě dotuje a sponzoruje rozpočet hlavního města Prahy.

Hnutí SPD má řešení a brzy jej představí.

Ing. Mgr. Tomáš Doležal
ekonom a politolog
místopředseda Regionálního klubu hnutí SPD ve Středočeském kraji
předseda Oblastního klubu hnutí SPD v okrese Praha-východ

https://www.facebook.com/SPDstredocesky

Zadavatel: Ing. Mgr. Tomáš Doležal
Zpracovatel: Ing. Mgr. Tomáš Doležal