Kvalifikovaní pracovníci jsou klíčovým předpokladem úspěšného působení každé firmy. „Konkurence jde dopředu závratným tempem a pokud si chceme udržet prvenství na světovém trhu, potřebujeme dostatek kvalitních techniků a musíme se aktivně zapojit do jejich přípravy,“ říká Milan Černý, vedoucí personálního oddělení v Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o. Podle jeho slov je nutné investovat prostředky do výuky techniků a vzdělávání zaměstnanců. „Spolupracujeme se středními a vysokými školami, umožňujeme praxe a odborný výcvik přímo v našem závodě a pokračujeme ve vlastním vzdělávacím projektu RSchule.“ Přitom je důležité ukázat atraktivitu technických oborů a nadchnout mladé lidi pro odborné vzdělávání. Že i elektro může být zábava, poznávají děti navštěvující kroužek Mladý koumák. Kroužek vznikl ve spolupráci s vimperským domem dětí a mládeže a s podporou Střední školy a Základní školy, Vimperk, Nerudova.  Je určen pro děti, které mají chuť nahlédnout do světa techniky a užít si badatelské kouzlo při objevování základních fyzikálních zákonitostí. „Koumáci“ ve věku od 6 do 15 let pracují pod odborným vedením zkušených pracovníků Rohde & Schwarz, kteří se s „koumáky“ scházejí každé pondělí ve speciálně vybavené učebně v budově Domova mládeže v Nerudově ulici ve Vimperku. O tom, jak těžké je zaujmo ut takto různorodou skupinu dětí a jak  „koumáci“ objevují svět elektrotechniky, jsme vyzpovídali oba dva lektory, Františka Honzu a Ondřeje Dvořáka.

V čem spatřujete hlavní smysl kroužku Mladý koumák?

Zdroj: ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o.

FH: Smyslem našeho počínání je ukázat dětem, jak zajímavý a zábavný svět techniky je, a probudit v nich opravdový zájem o něj. Pro děti mladšího školního věku mají škola a učitel zásadní význam a my se je tak můžeme pokusit nasměrovat k jejich budoucí profesní dráze. Pokud získají správné zapálení, můžou z nich vyrůst dobří elektrotechnici.

Co je pro vás na práci s dětmi nejtěžší a co vás naopak baví nejvíce?

OD: Práce s dětmi je poměrně výzva. Potřebují hodně pozornosti a když je náplň baví, o to více mají otázek. To se poté celou dobu nezastavíme. Chodíme od jednoho k druhému, odpovídáme na dotazy a pomáháme jim při konstrukci výrobků. Do kroužku nám například dochází šestiletý Vojtík, který mě celou hodinu a půl zasypává zvídavými dotazy. Je náročné odpovídat na jeho neustávající otázky a současně být k ruce ostatním. Ale jeho nadšení mě utvrzuje v tom, že naše snažení má smysl.

Na práci s dětmi je nejkrásnější jejich radost, když se jim něco podaří.

Ve skupině máte jak prvňáčka, tak čtrnáctiletého žáka. Musí být složité zaujmout všechny věkové kategorie…

FH: To je pravda, každého zaujme něco jiného. Ke každému se snažíme přistupovat individuálně a přizpůsobujeme práci jejich věku. Ti nejmenší mají radost, když si mohou sestavit například letadélko, které ve finále bliká a vrčí. Zatímco ty starší zajímá něco, co má nějakou chytřejší funkci. Proto do kroužku chodíme ve dvou a činnost si rozdělujeme. Ondra se věnuje těm menším, kteří nejsou ještě tolik manuálně zruční a potřebují pomoc s pájením či přípravou materiálu. A já mám na starosti ty starší, s kterými realizujeme složitější projekty. 

Je těžké vymyslet, co s dětmi budete dělat, nebo máte hlavu plnou nápadů?

FH: Námětů je celá řada. Na trhu je k dispozici celá škála součástek, stavebnic, dá se programovat kde co. Jde o to z nabídky vybrat, co by děti mohlo zaujmout, a to právě není vůbec jednoduché. Dnes už prostě svítící žárovka či blikající ledka nestačí. Naším cílem je, aby si děti skutečně odnesly nějaký funkční výrobek, nejenom jakýsi polotovar.

Co už jste s „koumáky“ vytvořili?

OD: Sestavili jsme vánoční blikající hvězdu, hrací kostku, akustickou zkoušečku, nastavitelný blikač i FM rádio. Dále děti bavila stavebnice boffin, kde si postavili řadu projektů. A vytvořili jsme si také vlastní počítačovou síť.

Plánujete kroužek otevřít i v novém školním roce?

Ano, rádi bychom v práci s dětmi pokračovali. Více informací bude zveřejněno v průběhu léta na webových stránkách DDM Prachatice.

ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o.