Kdo by nechtěl spojit plnění svých pracovních povinností s pobytem v idylickém prostředí přímořské lokality?
Cestovní ruch patří mezi nejrychleji se rozvíjející odvětví a práce v něm nabízí mnoho příležitostí. „Naši absolventi se v cestovním ruchu uplatňují na všech pozicích: jako průvodci, pobytoví delegáti, pracovníci cestovních kanceláří i animátoři volného času. Podstatné je, aby si ze školy odnesli nejen teoretické, ale i praktické dovednosti,“ uvedla ředitelka Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Jana Linhartová. Animátor či průvodce v sobě pojí dobrého psychologa, řečníka, člověka fyzicky zdatného, kreativního, připraveného řešit problémy klientů a zároveň jim být dobrým a zábavným společníkem. Znalosti a dovednosti si žáci osvojují v jednotlivých odborných předmětech. Absolvují ale také řadu praxí, mimo jiné jako průvodci po historických památkách v tuzemsku, nebo animátoři volného času v luxusních hotelových resortech u Středozemního moře.

Žáci oboru „animátor“ uspořádají narozeninovou oslavu pro vaše dětiŽáci oboru „animátor“ uspořádají narozeninovou oslavu pro vaše dětiZdroj: archiv autora

Právě tyto zkušenosti se žáci nově rozhodli využít při pořádání dětských narozeninových oslav. Jednu z prvních uspořádali pro malou Terezku, která slavila 6. narozeniny. Dva žáci 4. ročníku pro ni a její kamarády připravili program na více než dvě hodiny, do kterého zařadili spoustu zábavných aktivit, tancování a zpívání.​​​​​​​​​ Děti si oslavu skvěle užily a líbila se i rodičům. Žáci proto nabízejí pořádání dětských oslav jako svoji novou aktivitu. K dispozici mají tělocvičnu školky v budově Akademie hotelnictví a cestovního ruchu na adrese Nade Mží 1 v Plzni – Skvrňanech. Pro zájemce o dětskou narozeninovou oslavu, pro děti ve věku 3 – 12 let, je možno připravit drobné občerstvení, výzdobu a zábavný program. Žáci nabízí mimo jiné i přítomnost maskota v kostýmu, výzdobu z balónků nebo malování na obličej, vše přímo na míru malému oslavenci a jeho věku.

Další informace k pořádání dětských narozeninových oslav naleznete na:
www.hotelova-skola-plzen.cz nebo můžete kontaktovat paní Michaelu Doubkovou na e-mailové adrese: michaela.doubkova@hotelovka-plzen.cz.