Tato zkušenost  byla nejen testem schopností a dovedností mladých robotiků, ale také obrovskou zkušeností pro náš celý pedagogický sbor Základní školy Litoměřice. Organizace tak významného zahraničního výjezdu si vyžádala mnoho úsilí a práce, ale výsledek stál za to. Nejvíce cenných zkušeností si odnesli zejména žáci, kteří se museli vypořádat s velkou konkurencí, spolupracovat s vrstevníky, komunikovat s rozhodčími v cizím jazyce…byl to zkrátka test všech dovedností, které se zatím naučili, nejen ve škole. 

Tento úspěch by nebyl možný bez neochvějné podpory mnoha sponzorů. Veškeré díky směřují především městu Litoměřice, které stálo v čele podporovatelů, dále pak společnostem jako HENNLICH s.r.o., Energie Holding a.s., Mondi Štětí a.s., AV Media, Nadace ČEZ, Tisk Liška a Okresní hospodářská komora. Poděkování jim patří, protože významně přispěly finančně i materiálně k uskutečnění cesty a věřily v úspěch našeho týmu. V neposlední řadě patří díky rodičům, přátelům a všem dalším přispěvatelům, kteří pomohli celou akci zrealizovat. Podpora spolu s patriotismem Litoměřic a spojení sponzorů ukazuje, jak velkou roli hraje komunitní duch v úspěších našich mladých talentů.

Poděkování zasluhuje i hlavní organizátor a inspirace pro celý tým, pan učitel Štěpán Samek, jehož vedení a práce byly nezbytné pro úspěch a konání celé akce.

Vedle zpětného pohledu na soutěž v Dallasu, která ve všech z nás stále doznívá a v srdcích týmu zanechala neopakovatelný zážitek, se Robotitáni již odhodlaně dívají do budoucnosti. Na podzim je totiž čeká další výzva, a to při soutěži ve Finsku. V zimním období se chystají změřit síly ve Slovinsku, kde opět ukáží svou odbornou vytříbenost, získané zkušenosti a samozřejmě snahu o další rozvoj ve světě robotiky. Držte nám  palce, RoboTitans jedou dál!

Mgr. František Kindermann, ředitel školy

Zdroj: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53