Letní měsíce využila teplárna k nezbytným opravám technologií, k předzásobení se hnědým uhlím a dřevní štěpkou a k přípravě na zahájení topné sezony 2023/24, bez nutnosti odstávky dodávek tepelné energie.

 Zdroj: Teplárna Písek, a.s.

Otopné období začíná podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. tehdy, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 ºC ve dvou dnech po sobě jdoucích a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 ºC v následujícím dni. Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7, 14 a ve 21 hodin, přičemž naposledy měřená teplota se počítá dvakrát.

Zdroj: Teplárna Písek, a.s.
Kromě klimatických podmínek, které upravuje vyhláška, je Teplárna Písek, a.s. připravena vyjít vstříc požadavkům k dřívějšímu spuštění topení na základě žádosti. Požádat může předseda SVJ nebo pověřený správce písemně na emailovou adresu: kubis@tpi.cz nebo dispecink@tpi.cz.