Škola získala grant na projekt WORK EXPERIENCE IN EUROPE 2019-2022, který dal šanci dalším 40 studentům a 7 pedagogům získávat zkušenosti přímo na odborných pracovištích v Anglii, Španělsku, Irsku, Maltě, Slovensku nebo Portugalsku. Za posledních šest let takto díky Erasmus+ vycestovalo již více než 120 studentů naší školy a přínos těchto stáží je nevyčíslitelný.

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání a v odborné přípravě.

Zdroj: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

Stážisté realizují svou odbornou praxi u zaměstnavatelů dle zaměření jejich oboru. Pracují v lékárnách, zubních laboratořích, nutričních ambulancích, domovech pro seniory nebo pečují o děti v zařízeních s denním režimem. Výsledky učení jsou přesně popsány a definovány v souladu se systémem ECVET (Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu) a každý úspěšný absolvent stáže obdrží certifikát Europass Mobility (záznam o evropské pracovní stáži).

Více informací ke stážím na www.zdrav-ova.cz.
Ing. Lada Uchaľová, koordinátor projektu

Zdroj: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace