O učebních a studijních oborech, naplněnosti i uplatnění absolventů hovoří ředitel Střední průmyslové školy v Klatovech Bohumír Kopecký.    

Jaké obory škola nabízí?

Střední průmyslová škola v Klatovech nabízí tradičně 3 studijní a 3 učební obory.  Studijními obory, které jsou čtyřleté a zakončené maturitní zkouškou,  jsou Strojírenství, Elektrotechnika se zaměřením na automatizační techniku a Ekonomika a podnikání se zaměřením na informatiku a reklamu. Kdo by měl zájem o učební obor, který po třech letech končí závěrečnou zkouškou a výučním listem, ten si u nás může vybrat obor Mechanik opravář motorových vozidel, Obráběč kovů nebo Strojní mechanik. 

Nová autodílna pro výuku oboru Mechanik opravář motorových vozidel.Nová autodílna pro výuku oboru Mechanik opravář motorových vozidel.Zdroj: Střední průmyslová škola Klatovy

O jaké bývá největší zájem a které se naopak nedaří naplnit?

V posledních několika letech je největší zájem ze strany žáků a jejich rodičů o učební obor Mechanik opravář motorových vozidel a studijní obory Elektrotechnika a Ekonomika a podnikání, o strojírensky zaměřené učební i studijní obory je zájem slabší a to nejen na naší škole, jedná se o republikový trend. Záměrně ale upozorňuji, že se jedná o zájem o obory ze strany žáků a jejich rodičů. Trh práce a zaměstnavatelé v našem i sousedních regionech by naopak uvítali mnohem větší počet absolventů technicky zaměřených studijních i učebních oborů, zejména právě z oblasti strojírenství. Obory Strojírenství, Obráběč kovů a Strojní mechanik tedy sice u nás na škole nejsou kapacitně zdaleka naplněné, ale zájem o absolventy by u zaměstnavatelů rozhodně byl. 

Oficiální termín Dne otevřených dveří možná někteří zájemci nestihli. Mají tedy možnost podívat se do školy i mimo tento termín?

Den otevřených dveří proběhl začátkem prosince loňského roku, účast byla velmi vysoká a věřím, že kdo se chtěl do školy podívat, tuto možnost návštěvy naší školy využil. Další den otevřených dveří již naplánujeme, ale pokud by měl ještě někdo z uchazečů o studium u nás zájem se do školy podívat, je možné stejně jako v minulých letech domluvit přímo se mnou individuální prohlídku školy. 

Kde nejčastěji nacházejí absolventi vaší školy uplatnění a daří se spolupráce s místními firmami – například co se týká praxe v průběhu studia, ale i pracovního uplatnění absolventů školy?

U učebních oborů probíhá část odborného výcviku v našich dílnách v areálu Franty Šumavského 150. Ve vyšších ročnících pak žáci absolvují část odborného výcviku i na pracovištích místních firem, mohou si tak vyzkoušet reálné pracovní prostředí, podmínky a zakusit běžný chod firmy. Tento vzájemný kontakt mezi žákem a firmou může být základním stavebním kamenem případné budoucí profesní spolupráce po ukončení studia.

Výuka u všech studijních oborů je pak zaměřena hodně do šířky. Tím chci říci, že absolvent nevychází ze školy jako jednostranně a úzce vyprofilovaný odborník, ale jako člověk, který má v daném oboru poměrně široký přehled a záběr základních znalostí a dovedností, které je připraven dále prohlubovat pro danou konkrétní pracovní pozici. To je dnes velmi žádané na trhu práce, neboť ten se velmi dynamicky a rychle mění a široký přehled spolu s odhodláním dále se zdokonalovat ve svém oboru jsou klíčové pro většinu pracovních pozic, tím spíše pak těch technických. Uplatnění absolventů na trhu práce tedy může být skutečně velmi pestré a na nejrůznějších postech, někteří se pouští i do podnikání na vlastní pěst. Žáci všech studijních oborů absolvují v rámci studia ve druhém a třetím ročníku dvoutýdenní souvislou praxi opět v některé z místních firem, kde nabírají praktické zkušenosti z reálného pracovního prostředí. Nutno samozřejmě připomenout i důležitý fakt, že naše škola si klade za cíl připravovat žáky i k dalšímu studiu na vysokých školách, což se také děje. Rovněž je možné díky příbuznosti některých učebních a studijních oborů uvažovat po získání výučního listu o dalším vzdělání na naší škole, které končí maturitní zkouškou.  

Žáci oboru Ekonomika a podnikání při předmětu Foto video v praxi.Žáci oboru Ekonomika a podnikání při předmětu Foto video v praxi.Zdroj: Střední průmyslová škola Klatovy