Z výsledků průzkumu vyplývá, že MBA studium absolventům přináší kariérní posun a konkurenční výhodu na trhu práce. Přes 80 % absolventů získalo lepší pracovní uplatnění do roka od ukončení studia a více jak čtvrtina studentů se po absolvování dokonce pustila do vlastního podnikání.

MBA zajímá mladé i lidi nad 50 let

Typickým studentem MBA již zdaleka není jen muž okolo 35 let, který má vysokoškolské vzdělání a žije v Praze. Zatímco v minulosti dominovala kategorie 35 až 50 let, nyní se zvyšuje zájem mladých lidí ve věku 25 až 35 let. Dvojnásobný nárůst zájemců o studium byl však zaznamenán i mezi zájemci nad 50 let, což potvrzuje skutečnost, že postgraduální vzdělávání je zajímavé pro všechny věkové skupiny.

Z výsledků průzkumu dále vyplývá, že zájem o studium mají nejen lidé s dosaženým vysokoškolským vzděláním, ale byl zaznamenán nárůst zájmu lidí se středoškolským vzděláním, jež v závislosti na délce a typu odborné praxe nastupují do studijních programů MBA nebo BBA.

Zdroj: Business Institut EDU a.s.
Na studenty čeká kvalitní výukové zázemí i zajímavé bonusy.

Roste zájem žen i Slováků

„Sledujeme poměr jednotlivých věkových kategorií a rovněž zastoupení žen a mužů. Před pěti lety byli studenty MBA ze 70 % muži a pouhých 30 % tvořily ženy, pocházející převážně z Prahy. Proto nás těší, že za poslední roky se na našem Business Institutu zvýšil více jak dvakrát počet slovenských studentů a téměř o polovinu vzrostl počet žen. Roste rovněž počet uchazečů z oblastí mimo Prahu, zejména Středočeského kraje,“ uvádí ředitel Business Institutu Ing. Ivo Ducheček. 

Situace na trhu práce poptávku po studiu MBA nesnížila

Co se týče dopadu studia MBA na kariéru, čísla hovoří jasně. Více než 80 % absolventů uvádí, že se jim podařilo získat lepší pracovní uplatnění do roka po obdržení titulu. Z toho více než třetina absolventů si na profesním žebříčku polepšila ihned po absolvování MBA. Průzkum mezi absolventy ukazuje, že i z hlediska návratnosti investic je studium MBA výhodné. Přes 85% absolventů uvádí, že se jim do studia vložené finance vrátily do dvou let od ukončení studia.

„Absolventi oceňují především okamžité praktické uplatnění nabytých znalostí, nové osobní kontakty a získání konkurenční výhody na trhu práce i při úspěšném rozjezdu podnikání. Naše studium MBA často pomáhá lidem, jež zakládají nebo naplno rozjíždějí vlastní firmy. Takových lidí je více než čtvrtina a studium MBA jim dodá potřebné znalosti,“ doplňuje Ivo Ducheček.

Zdroj: Business Institut EDU a.s.
Zájem o studium MBA je mezi všemi věkovými kategoriemi.

Flexibilní studium s veškerým zázemím a benefity

MBA studium na Business Institutu je nastaveno tak, aby naplnilo ty nejvyšší nároky na kvalitu a obsah výuky a zároveň bylo cenově přívětivé. Studium umožňuje zvolit si vlastní tempo a přizpůsobit studijní plán individuálním potřebám. Kombinovaná forma umožňuje propojit studium s pracovním vytížením.

Business Institut nabízí i další zajímavé benefity nad rámec studia. Studenti na začátku studia získají přístup do studentské sekce a knihovny, kde mají k dispozici množství publikací ze všech studijních oblastí, které mohou využívat k výuce a čerpat informace pro svůj pracovní a osobní rozvoj.

Celkovou kvalitu vzdělávání zabezpečují špičkoví lektoři, kterými jsou odborníci, jež předávají nejen důležité teoretické znalosti, ale především bohaté a aktuální zkušenosti z praxe.

Z šetření vyplynulo, že 98% absolventů by si ke studiu opět zvolilo Business Institut a zároveň ho ke studiu doporučilo. „Jako hlavní důvody uvádějí vysokou kvalitu a přínosy lektorských setkání, networkingové aktivity i bonusové semináře nad rámec studia. Důležitou roli hraje i nadstandardní výukové zázemí naší školy, jež se nachází v blízkosti centra metropole, s dobrou dopravní dostupností,“ uzavírá Ivo Ducheček.

Mimořádná nabídka pro nové studenty

Pokud zájemce odešle přihlášku ke studiu do 15.3.2018 získá mimořádnou slevu na studium 41.000 Kč. Nabízí se možnost zajímavě ušetřit a neslevovat přitom nic z požadavků na kvalitu a obsah studia.

Ke studiu MBA mohou být přijati zájemci s minimálně bakalářským stupněm VŠ vzdělání, příp. SŠ vzděláním s dostatečnou a relevantní praxí.

Zdroj: Business Institut EDU a.s. Zdroj: https://reklama.denik.cz/reklama/zajem-o-studium-mba-roste-a-laka-
Studium je flexibilní a umožňuje přizpůsobit si studijní plán individuálním potřebám.

Další informace a novinky najdete na www.businessinstitut.cz.