Nová budova školy byla poprvé otevřena v roce 1962. Zpočátku ji tvořily jen dva pavilony, postupně se přistavila tělocvična a kuchyně s jídelnou. Celá škola prošla generální rekonstrukcí v roce 2008 a tvoří ji kromě kmenových tříd i speciální učebny zaměřené na výpočetní techniku, hudební výchovu, literaturu nebo fyziku. Samozřejmostí jsou pracovní dílny a nově zmodernizovaná cvičná kuchyně. Každá třída disponuje vlastním počítačem a dataprojektorem.

Dvě učebny patří plně vybaveným družinám, kam mají mladší žáci možnost chodit od 6 hodin ráno a po škole zde pobýt až do 16 h. V družině žáci tvoří různé výrobky, chodí vařit nebo sportují. Všichni žáci mají k dispozici vlastní šatní skříň, do které si mohou ukládat potřeby na vyučování. Škola není sice bezbariérová, ale v případě potřeby je vybavena moderním schodolezem.

školní jídelnaŠkolní jídelnaZdroj: archiv ZŠ Hrádek

V naší škole je pro nás důležitá i bezpečnost žáků. Proto je před vchodem namontovaný kamerový systém a všichni žáci i zaměstnanci byli v loňském roce vybaveni ISIC kartami, které fungují jako čipové karty při vstupu do budovy školy. Díky velké podpoře města bylo také v březnu 2022 otevřeno v zahradě školy zmodernizované víceúčelové hřiště, které slouží nejen všem žákům, ale i široké veřejnosti.

V současné době navštěvuje naši školu 251 žáků, kteří jsou rozděleni do 13 tříd, přičemž letos se poprvé zde otevřel tzv. nultý ročník, jež je tvořen max. 15 dětmi. Tuto třídu navštěvují předškolní děti s odkladem povinné školní docházky, u nichž je předpoklad, že zařazení vyrovná jejich vývoj a pomůže jim připravit se na první třídu.

O vzdělání a výchovu se stará 23 plně kvalifikovaných pedagogických pracovníků, několik asistentů pedagoga, včetně výchovného poradce a školního metodika prevence. Dlouhodobě spolupracujeme s PhDr., Mgr. Silvií Janovcovou, speciální pedagožkou z PPP Rokycany. Ta nám poskytuje neocenitelnou pomoc v oblasti výchovy a vzdělávání žáků se speciálními potřebami.

Škola nabízí svým žákům i několik zajímavých zájmových kroužků, patří mezi ně výuka hry na flétnu, doučování v několika předmětech, čtenářský klub, konverzace v anglickém jazyce, deskové nebo sportovní hry. Několikrát v roce navštěvujeme i místní knihovnu, kde si žáci společně s paní Svobodovou vyzkouší zajímavé aktivity i didaktické hry na různé literární útvary. V knihovně jsou také slavnostně pasováni prvnáčci coby začínající čtenáři.

pasování na čtenářePasování na čtenářeZdroj: archiv ZŠ Hrádek

Žáci naší školy se zúčastňují regionálních soutěží, školních i okresních kol olympiád (např. v českém i anglickém jazyce, v dějepise, zeměpise, přírodopise nebo sportu) i soutěží organizovaných školou. Tradičně se mezi ně zařazuje Hrádecký šuplíček, v němž děti představují své literární práce na dané téma. Během roku nás čeká vždy mnoho zajímavých projektů a akcí. Mezi nejoblíbenější patří zdravotní pobyty v Itálii, plavecké kurzy v bazénu v Rokycanech, nebo lyžařský výcvik v Krušných horách.

lyžařský výcvikLyžařský výcvikZdroj: archiv ZŠ Hrádek

Šesté třídy pravidelně absolvují adaptační kurzy v prvních dnech po letních prázdninách. Žáci hrají různé hry, řeší úkoly, důraz je kladen na týmovou spolupráci. Cílem těchto akcí je hlavně upevnění přátelských vazeb po delším volnu a zařazení nových žáků do kolektivu. Po dobu dvou let byly také organizovány Letní kempy, které se uskutečnily vždy na konci srpna. Tento projekt vznikl za účelem zmírnění dopadů na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol kvůli pandemii koronaviru. Děti se vzdělávaly hravou formou, užily si různé sportovní hry, výtvarné dílny i výlety do města či do přírody.

Během roku nás v rámci projektu Edison navštěvují cizinci z různých koutů světa. Prostřednictvím svých poutavých prezentací nám představují nejen sebe, ale i své země, jejich tradice a způsob života. Všichni se na těšíme, žáci s nimi komunikují v angličtině a pěstují tak multikulturální vztahy. Také školní ples se stal již naší tradicí. Současní žáci, ale i absolventi se obléknou do slavnostních šatů a učí se klasické i latinskoamerické tance. Nechybí ani soutěž O pohár starostky a na konci vyhlášení Královského páru plesu, přičemž vítězové obdrží putovní korunky.

školní plesŠkolní plesZdroj: archiv ZŠ Hrádek

Pro názornost a zkvalitnění výuky se studenti jezdí podívat na zajímavá místa, např. do Techmanie v Plzni, spalovny v Chotíkově, sklárny v Heřmanově Huti, třídírny odpadů v Černošíně, na biofarmu v Milínově či rybí sádky v Mirošově. Žáci také pravidelně navštěvují divadla a výstavy v Plzni a několikrát zajeli i na pražské muzikály. Navštěvují nás také pravidelně vojáci, policisté, záchranáři a hasiči. Díky nim si vyzkoušíme sebeobranu, učíme se poskytovat první pomoc, nebo se správně zachovat v případě požáru.

beseda 1. pomociBeseda 1. pomociZdroj: archiv ZŠ Hrádek

Na Den Země pravidelně žáci vyrážejí do lesa, na cyklostezku a blízkého okolí Hrádku vybaveni rukavicemi a plastovými pytli, sbíráme veškeré odpadky a díky pomoci pana Bufky se vše odváží. V březnu se na den narození J. A. Komenského koná na naší škole Den naruby. Deváťáci si vyzkouší, jaké to je být učitelem a celý den prochází všemi ročníky a vyučují různé předměty. Na tento den se poctivě připravují a zjišťují, že práce učitele není až tak jednoduchá, jak se zdá.

Pro žáky prvního stupně si starší studenti za podpory učitelů pravidelně připravují zábavné úkoly na Halloween a v prosinci se převlékají za Mikuláše a čerta. Před Vánoci probíhá tradiční vánoční jarmark pro veřejnost, kde žáci prodávají svoje výrobky a výtěžek je následně věnován na dětské hematoonkologické oddělení ve FN Lochotín.

čert, Mikuláš a andělČert, Mikuláš a andělZdroj: archiv ZŠ Hrádek

V červnu se u nás tradičně konají Hrádecké olympijské hry, kdy jsou všichni žáci rozřazeni podle losu do družstev a zápolí v různých disciplínách. Zdravé sportovní soutěžení podporuje týmovou spolupráci a výborně stmeluje kolektiv.

V kulturním domě se na konci roku loučíme s deváťáky. Při slavnostním vyřazení obdrží kromě vysvědčení také Pamětní list města Hrádek z rukou paní starostky. Přítomnost dalších představitelů města, celého pedagogického sboru, rodičů a přátel školy dává tomuto dni punc nezapomenutelnosti. 

vyřazování deváťákůVyřazování deváťákůZdroj: archiv ZŠ Hrádek

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRÁDEK
Chylická 189, 338 42 Hrádek
Email: reditelka@zshradek.cz  Tel.: 371 787 318
www.zshradek.cz/cs/