Podmínky pronájmu:

1)      Pronajaté prostory budou využívány výhradně za účelem provozování pohostinství.

2)      Zákaz provozování herny, výherních hracích automatů a obdobných zařízení v pronajatých prostorech.

3)      Nájemné 100 Kč/měsíc. Provádění provozní a preventivní údržby, drobných oprav apod. na své náklady.

4)      Nájemné je splatné jednou ročně. Náklady na energie a vytápění se platí zálohově, vyúčtování min 1x ročně.

5)      Otevřeno min 6 dní v týdnu, kuchyně, zajištění hostinské činnosti pro obecní akce v sále a ve sportovním areálu.

6)      Výhodou provoz malého obchodu.

7)      Možnost pronájmu bytu v budově hospody.

8)      Doba pronájmu 5 let s automatickou opcí.

Uchazeč je povinen v nabídce předložit:

1)      Podnikatelský záměr.

2)      Historie předchozího zaměstnání či podnikatelské činnosti.

3)      Oprávnění k podnikání Hostinská činnost.

4)      Výpis z rejstříku trestů. ( nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, dále trestní čin hospodářský nebo proti majetku)

Hlavním kritériem při posuzování nabídek bude Podnikatelský záměr.

Lhůta, místo a způsob doručení nabídek: do 18,00 hod dne 15.10.2020 na Obecní úřad Dolany - Dolany 78, 53345 osobně nebo doporučeně poštou v zalepené obálce označené slovy „Výběrové řízení – pronájem obecní hospody – NEOTVÍRAT“.

Prohlídka prostorů je možná po předchozí telefonické domluvě – starosta Havránek Miroslav, tel.: 724770580.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, právo změnit nebo zrušit záměr a právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem kdykoliv i bez udání důvodu.      

 

          OBEC DOLANY

          Dolany 78, 533 45 p.Opatovice nad Labem

          Pardubický kraj

          IČO:00273490, DIČ:CZ00273490

         Tel.:724 770 580,  mail: info@obecdolany.cz, ID schránky: ugza4m5