Význam hraní po celý život

Prostřednictvím inovativního dobrovolnického programu dává společnost LEGO svým zaměstnancům možnost aktivně se podílet na aktivitách, které nejen posilují pouto s místní komunitou, ale také rozjasňují životy dětí. Nejen, že zaměstnanci vyrábějí ikonické kostky LEGO, ale také jim dávají hlubší smysl.

Zdroj: Vojtěch Kába a společnost LEGO

Podílejí se na aktivitách se zapojením místních komunit a věnují svůj čas dobrovolnictví. To vše s hlavním zaměřením na děti a pod podpůrnou záštitou LEGO Group a LEGO Foundation. Magdalena Kordová z oddělení společenské odpovědnosti a práce s komunitou v LEGO Group potvrzuje: “Bez našich kolegů by to nebylo možné. Vše je o komunitě”. Podpora druhých je základním aspektem identity společnosti LEGO, a proto poskytuje svým zaměstnancům prostor a povzbuzení realizovat se tam, kde je to potřeba.  Zaměstnanci dostanou v tomto směru plnou důvěru, což jim pomáhá nejen nasměrovat pomoc tím správným směrem, ale také osvojit si manažerské dovednosti a řadu dalších cenných schopností.

Dva pracovní dny pro dobrou věc každý rok

Každý zaměstnanec kladenské továrny LEGO má každý rok dva pracovní dny na to, aby se podílel na dobrovolnických aktivitách zaměřených na zlepšení života dětí. Obvykle se jedná o pomoc znevýhodněným dětem prostřednictvím spolupráce s různými spřátelenými organizacemi, neziskovými organizacemi a školami. Stranou však nezůstávají ani tradiční základní a mateřské školy, kterým se rovněž dostává pozornosti a podpory. Všechny tyto aktivity se řídí filozofií LEGO, která spočívá v učení hrou.

Zdroj: Vojtěch Kába a společnost LEGO

Jak takové akce probíhají?

Dobrovolnictví otevírá nové obzory a umožňuje zaměstnancům ponořit se do nového prostředí, navázat kontakty s různými lidmi a objevit tak nový způsob osobního rozvoje.

V říjnu se například dobrovolníci z kladenské továrny LEGO zapojili do celostátní dobrovolnické úklidové akce Ukliďme Česko společně se dvěma základními školami, ZŠ Unhošť a ZŠ Strossmayerovo náměstí. Společně se vydali na misi uklidit své okolí, která vyvrcholila setkáním v pátek 13. října, kde obě školy a tři desítky dobrovolníků sdílely své zážitky z úklidu. Hlavním cílem bylo podnítit děti k zamyšlení nad udržitelností a vyjádřit své myšlenky prostřednictvím kostek LEGO. Uvažovaly o tom, jak by mohl vypadat svět bez skládek, jak bude vypadat svět v roce 2050, nebo diskutovaly o nebezpečných odpadcích, které objevily v přírodě.

Chcete si rozšířit obzory, osvojit si nové zájmy a spojit se s komunitou zaměstnanců kladenské továrny LEGO? Prozkoumejte naše volné pozice přímo zde.