Stačí jen správně odpovědět na otázku:

Jak často má dospělý člověk nárok na preventivní prohlídku u praktického lékaře?

a.       1x za dva roky.

b.       1x za 5 let.

c.       1x ročně.

Odpovědi zasílejte od 21. září do 23. září na e-mailovou adresu soutez@denik.cz

Vyhrává 50., 100., 150. správná odpověď.

Zdravotní pojišťovnu lze změnit dle stávající legislativy jednou za 12 měsíců, a to buď k 1. lednu nebo 1. červenci. Při změně se uplatňuje tříměsíční čekací lhůta. Přihlášku k nové zdravotní pojišťovně je proto nutné podat nejpozději do 30. září nebo do 31. března, a to buď online nebo osobně. Zdravotní pojišťovny se liší především v nabídce benefitů nad rámec základní zdravotní péče. Oborová zdravotní pojišťovna rozšířila svou nabídku příspěvků na preventivní vyšetření. V rámci sedmi programů z řady STOP tak mohou pojištěnci čerpat příspěvky na prevenci onkologických a civilizačních chorob prostřednictvím celoročních kuponů. Přihlášku do Oborové zdravotní pojišťovny můžete jednoduše vyplnit online na www.chcidoozp.cz nebo můžete zajít na některé ze 40 klientských míst.