Zateplení polystyrenem je ekonomicky výhodnější, ale zateplovaný objekt má ve srovnání se zateplením nehořlavou minerální vlnou nevýhodu z hlediska požární bezpečnosti. Z platné normy ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb z roku 2016 vyplývá, že při zateplení bytových domů s požární výškou v rozmezí 12-22,5 m je nutné v každém podlaží dělit polystyrenové zateplení vodorovnými a někdy i svislými požárními pruhy. Obvyklé řešení, jak splnit požadavky normy, bývá kombinace zateplení polystyrenem s požárně dělícími pásy z minerální vlny. To je ale značně komplikované a časově náročné, protože je nutné dbát na správné provedení pásů, jejich umístění, napojení na izolant z pěnového polystyrenu a komplikované provádění různých detailů.

Norma z roku 2016 přikázala rozšíření těchto pásů až na minimální šířku 900 mm a dále ochránit fasádu v místě únikových cest tj. schodiště, v okolí hromosvodů a různých prostupů, jako je například ventilace apod. To znamená, že těchto pásů z minerální vlny je na budově více, což dále způsobuje nárůst možných komplikací při montáži. Problémová místa jsou zejména u napojení těchto dvou odlišných materiálů, kde mohou vznikat i trhliny.

Zdroj: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Norma umožňuje, že lze použít na celou fasádu zateplení třídy reakce na oheň B s krycí nehořlavou vrstvou A1 nebo A2 tloušťky minimální tl. 25 mm, čímž se  výše uvedeným problémům dá předejít. Tyto parametry byly do normy zařazeny na základě velkorozměrových požárních zkoušek zateplovacích systémů s izolantem ISOVER TWINNER, které prokázaly vynikající požární bezpečnost zateplení. 

Tento izolant kombinuje výhody šedého pěnového polystyrenu s vylepšenou tepelnou izolací a čedičové vlny s nejlepší požární odolností. ISOVER TWINNER je sendvičově uspořádaná tepelně a zvukově izolační deska, která je tvořena šedým fasádním polystyrenem ISOVER EPS GreyWall a 3 cm silnou vrstvou z nehořlavé minerální vlny ISOVER TF PROFI. Tento produkt byl vyvinut s cílem využít předností obou materiálů a získat tak lehký, pevný a vysoce účinný izolant s výbornými protipožárními vlastnostmi. Vyrábí se v tloušťkách až 300 mm, takže desky mohou být bez problémů použity i pro zateplení nízkoenergetických a pasivních domů. Zateplení  materiálem ISOVER  TWINNER tak splňuje veškeré požární požadavky i pro vyšší objekty, a to v efektivním a jednoduchém provedení bez komplikací s požárními pruhy apod.

Zdroj: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Administrativní objekt v Hradci Králové využil výhod zateplení ISOVER TWINNER.

Další výhody při použití materiálu ISOVER TWINNER jsou například sjednocený povrch pro aplikaci výztužné vrstvy fasádního lepidla, absence přechodu dvou materiálů, odstranění problémů s napojením desek různého rozměru (výrobní rozměry polystyrenových desek a desek z minerální vlny jsou různé), jednotná difuze v celé ploše apod. Izolační desky ISOVER TWINNER  mají pro své fasádní systémy ETICS certifikovány přední výrobci na českém trhu, jako jsou například společnosti Baumit nebo Weber.