Nevana žije ve městečku Rudo na jihovýchodě Bosny a Hercegoviny. Každý den brzy ráno vstává a vydává se za svými klienty. Již sedmnáct let se stará o seniory, kteří jsou bohužel často plně závislí na její pomoci. Jak sama říká, práce ji naplňuje a je konečně šťastná. Její cesta ke štěstí však nebyla jednoduchá.

Divoká devadesátá léta v Jugoslávii zamíchala osudy milionů lidí. Nevana byla nucena opustit svůj domov a utéci do vesnické oblasti nynější Bosny a Hercegoviny. Ve snaze zajistit bezpečí sebe i své rodiny si změnila jméno a konvertovala k jinému náboženství. Během války Nevana také přišla o práci, a tak žila několik let v nejistotě a strachu z toho, zda budou mít její děti co jíst.

Konec války přinesl Nevaně určitou stabilitu. Naskytla se jí příležitost pracovat jako pečovatelka o seniory. “Moje práce mi přináší vnitřní klid a mám konečně pocit, že dělám něco dobrého,” vypráví.

Také stabilní příjem je pro Nevanu nespornou výhodou. Její manžel nepracuje, a tak je celá rodina závislá na jejím platu. Žijí ve velmi skromných podmínkách. Manželé společně se svými pěti dětmi obývají jednopokojový dům.

Nevana se postupem času stala bezesporu nepostradatelnou součástí místní komunity. V širokém okolí vesnic totiž není jediný pečovatelský dům. Místní správa tak využívá žen, které jsou ochotné pracovat jako pečovatelky. Nevana je jediná, která nikdy neodmítne žádného klienta. Někteří senioři už jsou velmi nemocní a péče o ně je tedy značně náročná. Nevana je ale schopna vše zvládnou sama.

Starám se i o lidi s postižením, nebo o kohokoli, kdo žije sám a potřebuje pomoci. Měním oblečení, obvazy a vyměňuji nádoby určené na moč, především pokud se jedná o lidi trpící rakovinou nebo jinou nemocí. Mým přáním je, abych byla schopna pomoci všem starým lidem,” popisuje Nevana

Nevaniny možnosti jsou však vzhledem k chudým podmínkám v kraji bohužel stále omezené. Proto se humanitární organizace CARE Česká republika rozhodla podpořit statečné ženy v Bosně a Hercegovině a znásobit tak dosah jejich pomoci. Nevana od CARE dostala darem pračku a troubu. Díky spotřebičům ušetří při práci mnoho času, který tak může věnovat dalším seniorům.

Nevana se rozhodla vyprávět svůj příběh také na Instagramu. V rámci projektu #jsemjakoty sdílí dnes svůj život ve Stories na profilu CARE Česká republika.

Vydejte se spolu s námi do Bosny a Hercegoviny a poznejte ženu, která je připravena pomoci všem, kteří to potřebují.

Zdroj: CARE Česká republika

Projekt #jsemjakoty vznikl za finanční podpory České rozvojové agentury.

www.care.cz

Zdroj: CARE Česká republika