Výstava Zlaté časy. Umění doby fin de siècle ze sbírek Západočeské galerie v Plzni přenese návštěvníky do období Belle Époque, tedy od 90. let 19. století až do začátku 1. světové války. Představuje všechny důležité umělecké směry, které se v tomto období etablovaly, jako symbolismus, secese a impresionismus, v dílech významných autorů, jako je například Alfons Mucha, Jan Preisler, František Kupka, Max Švabinský, Jaroslav Špillar, Josef Váchal, Antonín Hudeček či Antonín Slavíček. Atmosféru doby na výstavě dokreslují dobové fotografie, plakáty, ale také technické novinky a první záznamy pořízené filmovou kamerou. 

Na návštěvníky čeká na 120 děl rozdělených do čtyř tematických celků – Krajina, Víra a nadpřirozeno, Život na venkově a Život ve městě a především kolekce mimořádné sbírky oceňované nejen v rámci Západočeské galerie v Plzni, ale i v kontextu celé České republiky, a to včetně děl, které zásadním způsobem ovlivnily české dějiny výtvarného umění. 

Výstava Zlaté časyVýstava Zlaté časyZdroj: Západočeská galerie v Plzni

Mezi tato díla bezesporu patří triptych Jaro od Jana Preislera, který se stal klíčovým dílem české secese či obrazy Antonína Slavíčka, zejména z jeho tzv. ‚kameničkovského‘ období, jež předznamenávaly nástup moderního českého umění 20. století. Představeny jsou také významné akvizice z posledních let jako dlouho nezvěstné dílo Emanuela Krescence Lišky Svítání po Velkém pátku anebo samostatná kolorovaná kresba Františka Kupky Ukřižovaný dělník. 

K výstavě současně vychází publikace 50 mistrovských děl českého umění období fin de siècle ze sbírek Západočeské galerie v Plzni vydaná ve dvou jazykových verzích, české a anglické, u prestižního londýnského nakladatelství Scala Arts & Heritage. 

Výstava je ve výstavní síni Masné krámy otevřena každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin až do neděle 3. září.

 Zdroj: Západočeská galerie v Plzni