Zájem dětí o největší výtvarný projekt v zemi byl opět značný a úroveň vytvořených děl byla opravdu vysoká. Výtvarná díla hodnotila nejen odborná porota, ve které zasedl i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a pan senátor Michal Kortyš, ale i veřejnost. Projekt vyvrcholil slavnostním předáním cen také za podpory Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

Stejně jako v loňském roce byly ceny předány bez osobního setkání s finalisty. Vyhlášení výsledků soutěže „Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje“ byla přenášena Východočeskou televizí V1, na jejíž reportáž z vyhlášení se veřejnost může podívat na facebookové stránce www.facebook.com/VychodoceskaTelevize/. Výherci jsou vyhlášeni a ceny jsou rozdány.

Zdroj: Zadavatel.

Odborný garant akce
Zdroj: Zadavatel.