Co pro vás bylo v uplynulém období nejtěžší?

Nastupoval jsem s úkolem vytvořit první ucelenou koncepci zdravotnictví kraje. To se podařilo, dokument jsme vytvořili a v lednu jej schválili zastupitelé. Vzápětí však přišla koronavirová krize, která se stala onou nejtěžší zkouškou. Podařilo se nám jí zvládnout a je to hlavně díky obrovskému nasazení všech zdravotníků, ale nejen jich, a za to všem patří velké uznání a respekt. Nyní se situace opakuje, ale podaří se nám to znovu. 

Jaké investice ve zdravotnictví se podařilo realizovat na Břeclavsku?

Jihomoravský kraj u nás zřizuje dvě nemocnice, v Břeclavi a Hustopečích, zdravotnická záchranná služba zde pak má tři výjezdové základny, v Břeclavi, Mikulově a Hustopečích. Hustopečská nemocnice přešla pod kraj v roce 2015 a v poslední době investujeme do jejího rozvoje nemalé Úspěchem je i fakt, že jsme nemuseli omezovat péči, jak se to děje u menších nemocnic, a že zařízení funguje pro občany dál, i když za cenu velkých provozních dotací z kraje. Velké investice se realizují i v těsném sousedství, minulý týden jsme uvedli do provozu zbrusu novou výjezdovou základnu záchranky v Hustopečích v hodnotě 45 mil. Kč, koncem měsíce zahájíme stavbu nového, krajského domova pro seniory za 112 mil. Kč. V Mikulově chystáme ke stavebnímu povolení také novou výjezdovou základnu záchranky, která vznikne u hasičské stanice. Stejně tak odborný léčebný ústav v Pasohlávkách, kde, pokud získáme dotační financování, vznikne zařízení pro rehabilitaci po operacích nebo mozkových příhodách. Takové zařízení dosud na jižní Moravě chybí. 

Co Nemocnice Břeclav?

Jedna z největších krajských nemocnic, velmi důležitá, která ale má své specifické problémy. V posledních dvou letech jsme začali posílat prostředky na snížení dluhu, který není malý. V tomto týdnu jsme zde opět otevřeli odběrové místo pro pacienty s podezřením na onemocnění COVID-19, odpadne tak cestování do Brna či Znojma. V létě jsme předali do užívání klimatizace na pavilonu A za 16 mil. Kč a citelně tak zvýšili komfort pro pacienty. 40 mil. Kč bylo nainvestováno do modernizace jejího IT vybavení, na kterou jsme získali dotaci. Velkou radost mám ale z úspěšně získané dotace 65 mil. Kč na výměnu přístrojového vybavení, ke které kraj přidal dalších 30. Část menších přístrojů již byla dodána, v současné době ale pracují dělníci na přípravě prostor pro magnetickou rezonanci. Tato moderní zobrazovací metoda na Břeclavsku doposud nebyla dostupná a čekací doby na vyšetření jinde byly neúměrně dlouhé. Pořízení tohoto přístroje přinese pacientům i lékařům nové možnosti, zvýší prestiž břeclavské nemocnice a pomůže jí i finančně. Pro břeclavskou nemocnici to je velký posun. Zrekonstruováno je také energetické hospodářství nemocnice a připravujeme vybudování centralizovaného urgentního příjmu. 

Co však pracovníci?

Jsou tím nejcennějším, co každé zdravotnické zařízení má. Je dobře, že se daří postupně zvyšovat jejich platy, problémem ale zůstává přetíženost, jak u lékařů, tak třeba u sester. Poskytli jsme stipendia studentům, náborové příspěvky pro lékaře, pomáháme shánět nové zaměstnance, čerstvé absolventy fakult. Pro pracovníky záchranky se nám podařilo získat 100 mil. Kč na odměny za nasazení během nouzového stavu na jaře, pro zaměstnance krajských nemocnic je na cestě příspěvek ve výši 400 mil. Kč a dostane se k nim v krátké době. Zaslouží si to. Lékařů je nedostatek také v ambulancích, především praktického, zubního a dětského lékaře. Několika opatřeními chceme situaci pomoct řešit, jedním z nich je i vznik těchto ambulancí přímo v krajských nemocnicích. 

Jaké další věci mimo zdravotnictví se podařilo podpořit?

Výčet by byl dlouhý, i pokud jde o peníze směřující na Břeclavsko, a je vlastně velká škoda, že se obecně málo ví o tom, že dané akce finančně podporuje kraj. Jsou to například dotace sportovním oddílům, jednotkám sborů dobrovolných hasičů, podpořili jsme také ve velké míře města a obce v jejich projektech, kde namátkou mohu jmenovat nové autobusové zastávky, opravy historických památek nebo projekty na navracení vody do krajiny. Naposled kraj podpořil třeba zpracování projektu na sanaci svahové nestability v Přítlukách nebo přispěl prozatím dotací 1,3 mil. korun na částečnou rekonstrukci zimního stadionu v Břeclavi, dějiště Hlinka-Gretzky Cupu, která bude zahrnovat výměnu mantinelů, ozvučení a dostavbu šaten.

Zdroj: ANO 2011Zadavatel / Zpracovatel: ANO 2011