Vodárenská společnost CHEVAK, lídr regionu v oblasti ekologického řešení odpadového hospodářství, hrdě oznamuje pokračování svého mimořádného projektu solárního sušení kalů. „Po úspěšném zprovoznění dvou solárních sušáren v Mariánských Lázních se nyní chystáme rozšířit tuto inovativní technologii také do Chebu. Chebské sušárny pak budou sloužit i obyvatelům Aše“, sděluje předseda Představenstva společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Mgr. David Bracháček

Co je solární sušení kalů?

Solární sušení kalů je moderní a ekologická metoda. Ta využívá sluneční energii k vysoušení kalů, které vznikají při čištění odpadních vod. Proces probíhá ve speciálně navržených sklenících, ty maximalizují účinnost využití slunečního záření. Kaly jsou rozprostřeny v tenkých vrstvách a sluneční teplo z nich odpařuje vodu, čímž se redukuje objem kalů a usnadňuje jejich další zpracování a likvidace.

Mezi hlavní výhody patří:

  • Úspora energie: Využití přirozené sluneční energie snižuje spotřebu fosilních paliv
  • Redukce objemu odpadu: Zmenšení objemu kalů usnadňuje manipulaci s nimi, a tak snižuje náklady na jejich přepravu a likvidaci
  • Minimalizace emisí: Proces je šetrný k životnímu prostředí a minimalizuje emise skleníkových plynů

Úspěchy v Mariánských Lázních

Naše solární sušárny v Mariánských Lázních jsou příkladem úspěšného zavedení této technologie do praxe. Tato zařízení nejenže přispívají k efektivnímu nakládání s odpady, ale také potvrzují naši oddanost k udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí. Díky  sušárnám jsme již výrazně snížili ekologickou stopu našeho provozu a zvýšili efektivitu zpracování kalů.

Plány pro Cheb a Aš

Na základě úspěšného provozu solárních sušáren kalů v Mariánských Lázních jsme se rozhodli rozšířit tuto technologii i do Chebu. Tyto pak budou rovněž sloužit i obyvatelům Aše. O stavbu nových sušárny se postará firma Strabag a.s.  Sušárny budou navrženy tak, aby maximálně využívaly dostupnou sluneční energii a zároveň budou vybaveny nejmodernějšími technologiemi. Očekáváme, že rozšíření sušáren nejen zlepší zpracování kalů v regionu, ale také dále podpoří nízkonákladové ekologické řešení jejich likvidace.

Chevak: zelená eko Firma

Přesně s takovými projekty se hrdě hlásíme k titulu zelené eko firmy. Naše závazky vůči životnímu prostředí nejsou tak jen slova, ale stávají se konkrétními činy, které mají měřitelný dopad na snižování ekologické zátěže. Investice do solárního sušení kalů je jednou z mnoha kroků, kterými přispíváme k udržitelnému rozvoji a ochraně přírodních zdrojů.

Společnost CHEVAK má do budoucna v plánu i další inovace směrem k ekologicky šetrnému hospodaření s odpady. „Věříme, že naše současné kroky budou inspirovat i další firmy k podobným iniciativám. Solární sušárny kalů jsou nejen technologickou inovací, ale také symbolem našeho odhodlání chránit planetu pro budoucí generace“, uzavírá předseda představenstva Mgr. David Bracháček.

Jsi student posledního ročníku střední školy a máš zájem o praxi na čistírně odpadních vod v Chebu, Mariánských Lázních nebo Aši?
Ozvi se na naše personální oddělení e-mailem:  divisova@chevak.cz