Klima se mění a energetika se na tom podílí zásadním způsobem. Dává smysl být zodpovědný a myslet udržitelně. Není pravda, že jednotlivec toho moc nezmůže. Dáváme lidem možnost, aby každý svým dílem mohl přispět k čistějšímu ovzduší třeba tím, že doma bude používat energii z obnovitelných zdrojů. Lidé tím šetří přírodu i peníze," říká Martin Záklasník, generální ředitel E.ONu v České republice.

Nový produkt Zelená od E.ONu si může pořídit současný zákazník, který si ho sjedná ke svému aktuálnímu tarifu, a ušetří tak 10 % ceny oproti svému stávajícímu ceníku, nebo úplně nový zájemce, který přechází od jiného dodavatele. Ten může ušetřit až 3 500 korun.

Zelená od E.ONu kromě toho přináší ještě jeden výrazný bonus. E.ON jako jediný z velkých dodavatelů energií v Česku dává lidem možnost si vybrat zdroj zelené energie, jaký budou využívat. „Dáváme na výběr energii z větru, vody, slunce nebo bioplynu či biomasy. Pokud lidé nejsou sami rozhodnutí, mohou samozřejmě nechat výběr na nás. To se zatím děje v nejvíce případech. Pokud už zákazníci svůj zdroj vybírají, volí hlavně energii ze slunce, a to v 15 % případů. Druhým nejoblíbenějším zdrojem je voda," vysvětluje k novému produktu Jan Zápotočný, člen představenstva E.ON Energie.

K dodávkám energie zákazníci navíc dostanou certifikát, který je zárukou původu elektřiny od operátora trhu a smlouvu mohou podepsat pomocí jednoduchého digitálního podpisu.

E.ON vykupuje zelenou energii z 10 000 zdrojů, přednostně od tuzemských výrobců

E.ON je v Česku lídrem ve výkupu zelené energie. Elektřina z obnovitelných zdrojů tvoří 25 % procent celého objemu, který vykoupí, a každým rokem se zvyšuje. Například v roce 2009 byla jen poloviční. Nejvyšší zastoupení mají fotovoltaické elektrárny, následují větrné, vodní elektrárny a zdroje na bioplyn nebo biomasu. Ročně se jedná o přibližně 3 TWh.

Firma se zavazuje k tomu, že rezervuje dvojnásobek zelené elektřiny, než kolik činí průměrná spotřeba klientů využívající produkt Zelená od E.ONu. Takže i v případě, kdyby se spotřeba elektřiny těchto domácností zvýšila, bude vždy 100% pokrytá z obnovitelných zdrojů.