Realizace projektu modernizace železniční trati z centra Prahy do Kladna je na spadnutí, zahájena bude příští rok a její dokončení je plánováno na rok 2024. Správa železnic už vypsala výběrové řízení na dodavatele stavebních prací právě pro úsek z Kladna (včetně) Realizace projektu modernizace železniční trati z centra Prahy do Kladna je na spadnutí, zahájena bude příští rok a její dokončení je plánováno na rok 2024. Správa železnic už vypsala výběrové řízení na dodavatele stavebních prací právě pro úsek z Kladna (včetně) do zastávky Kladno-Ostrovec (včetně). Tento úsek čeká kompletní rekonstrukce, zdvoukolejnění a elektrizace. Kromě rekonstrukce kolejiště bude ve stanici Kladno rekonstruována také výpravní budova. U zastávky Kladno město v centru Kladna se objeví nový přestupní uzel na městskou a příměstskou autobusovou dopravu. 

Zdroj: vizualizace Správa železnic

KLADNO MĚSTO
Zásadních změn se dočkají cestující ve stanici Kladno město. Tady vzniknou dvě nová vnější nástupiště o délce 230 metrů. Mimoúrovňový přístup na nástupiště zastávky Kladno město bude umožněn z chodníků silničního nadjezdu pomocí schodišť a eskalátorů včetně výtahů. Zastávka Kladno město bude napojena na silniční most ČSA, vznikne tu přestupní místo na autobusy. Zrekonstruovány budou přilehlé komunikace včetně chodníků. Výpravní budova se změní na technologickou, cestujícím budou k dispozici i nové veřejné toalety. Poměrně tmavý prostor pod mostem, kam se umístí zastávka vlaků kvůli nejkratšímu přestupu na MHD, bude trvale osvětlen a také vybaven bezpečnostními kamerami. Bezbariérová cesta povede na oba peróny i chodníky navazující na místní komunikace v okolí. Za zastávkou ve směru Kladno-Ostrovec bude zakopáno křížení parovodů trati pod zem. V Klikorkově ulici podjezd pro cyklisty nakonec nebude, a to z důvodu neúměrných nákladů na zakládání, vedení trati zde ale umožňuje do budoucna umístit lávku. K přeložce ulice Petra Bezruče napojením do Jateční ulice dojde v železničním úseku Kladno – Kladno město. Zde vznikne nová okružní křižovatka ulic Jateční a Železničářů, přejezd v ulici Petra Bezruče bude zrušen. Významným je i fakt, že vznikne nový podchod pro pěší a cyklisty na Sletišti. V tomto místě zmizí nebezpečné místo, kde lidé riskantně přecházejí koleje. Novými závorami bude osazen přejezd Fr. Kloze.

Zdroj: vizualizace Správa železnic

DALŠÍ STANICE
Ve stanici Kladno-Ostrovec budou vybudována také dvě nová vnější nástupiště o délce 225 metrů s podchodem v místě dnešní výpravní budovy. Současný přechod přes koleje bude zrušen a pro potřeby pěších budou propojeny Mahenova a Havířská ulice. Navíc přilehlou obytnou zástavbu v Závišově ulici ochrání protihlukové stěny.  Celková rekonstrukce přednádraží v ulici M. Horákové je plánována ve stanici Kladno. K dispozici bude nový podchod pod silnicí a také nová P+R parkoviště pro automobily, připravuje se nový podjezd ve Wolkerově ulici, současný přejezd je jen dočasný. Změn se dočká výpravní budova, tu čeká celková rekonstrukce včetně nové haly s komerčními prostory a službami pro cestující. Zde zůstanou pouze obvodové zdi, historický charakter zvenku bude zachován. Zásadní změnou budou zastřešená nástupiště, propojená nově podchodem. Ten vyústí v přednádraží a dále směrem ke kročehlavskému sídlišti, na druhé straně bude připraven k budoucí nové čtvrti v zanádraží. Před výpravní budovou bude zajištěn přímý přestup na městské autobusy a pro dojíždějící bude určeno i parkoviště P+R pro zhruba 270 aut.V kladenské zástavbě kříží trať úrovňově několik silnic, z nichž přejezd v ulici P. Bezruče bude nahrazen silničním podjezdem. Zrušen a nahrazen podchodem bude rovněž přejezd v Havířské ulici.

Zdroj: vizualizace Správa železnic

KLADNEM TO NEKONČÍ
Zmíněná náročná pracovní činnost s sebou ponese i zvýšení dopravy, náročné stavební práce, a tedy i zvýšení hluku a také prašnost. Správa železnic, státní organizace, se za tyto dočasně zhoršené podmínky jako investor stavby dopředu omlouvá a prosí všechny obyvatele a vlastníky dotčených pozemků o pochopení a také o trpělivost. Více o projektu Praha – Letiště – Kladno se dozvíte na stránkách http://vlakemnaletiste.cz/. Na zmíněný projekt naváže další, Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo). Ten je nyní ve fázi přípravy podkladů pro stavební povolení a realizovat by se měl v letech 2023 až 2026. Trať bude v uvedeném úseku také zdvoukolejněna a elektrizována. Po dokončení dalšího úseku z Prahy-Veleslavína až do Prahy-Ruzyně, který bude realizačně následovat, tak konečně dostanou obyvatelé největšího středočeského města rychlé a ekologické spojení přímo na pražské metro A.

Zdroj: vizualizace Správa železnic

CESTA BUDE RYCHLEJŠÍ
Pro cestující bude zcela jistě zajímavé zkrácení jízdní doby spěšných vlaků z Kladna na Veleslavín poté, až bude trať zmodernizovaná. Do stanice Kladno-Ostrovec trvá nyní jízda z Veleslavína 31 minut, po rekonstrukci to bude 23 minut. Do zastávky Kladno město se čas zkrátíz 29 na 20 minut a do stanice Kladno z 21 na 16 minut. Hlavní přípravné práce, zahloubení parovodů začnou příští rok. Budování nových železobetonových mostů, nové pozemní komunikace je v plánu v roce 2023, o rok později bude rekonstruována výpravní budovy ve stanici Kladno a na pořad přijdou dokončovací práce.