AKTUÁLNÍ SITUACE V ZEMĚDĚLSTVÍ

Jaro je tady, práce na polích jsou v plném proudu. Ačkoliv to venku hraje všemi barvami, situace v zemědělství není aktuálně nijak růžová. Ceny komodit jsou oproti loňskému roku zcela odlišné a ceny vstupů vyšplhaly do astronomických výšek.

Současné situaci nepřispívají ani klimatické změny. Ty zvyšují globální průměrnou teplotu a způsobují častější teplotní extrémy, vichřice, krupobití, záplavy či sucho. Jako důkaz mohou sloužit poslední roky, které byly v tomto ohledu velmi intenzivní.

Krupobití dokáže nečekaně sklidit úrodu za vás.Krupobití dokáže nečekaně sklidit úrodu za vás.Zdroj: Agra pojišťovna

Zde by pomohlo pojištění pro případ ztráty na výnosu v důsledku vichřice.Zdroj: Agra pojišťovna

Toto všechno se samozřejmě promítá i do pojištění. Zemědělec určitě zvažuje každou položku , na které by se dalo ušetřit. Nedoporučujeme však, abyste obětovali právě pojištění. Naopak v této době je pojištění velmi důležité. A pro většinu zemědělců může být pojistné díky státní podpoře poloviční. Program podpory pojištění je spuštěn i pro tento rok a v této době představuje alespoň nějakou tu jistotu.

PROČ SI POJISTIT SVÉ HOSPODÁŘSTVÍ?

Protože vy, zemědělci, podnikáte přímo pod širým nebem, jste to právě vy, kdo je nejvíce zasažen nepřízní počasí a změnou klimatu. Aby vaše celoroční úsilí nepřišlo nazmar, je třeba učinit vše, co zmírní dopady těchto přibývajících extrémů. Myslete na finanční ztrátu, pokud Vám úrodu poničí rozmary počasí.

Přeneste část svých starostí na nás, specialisty zemědělského pojištění. Vedle rozsáhlé nabídky pojistitelných rizik naši klienti oceňují především profesionální a nebyrokratickou likvidaci škod, kterou provádí odborníci ze zemědělské praxe, a v neposlední řadě rychlou výplatu pojistného plnění. Velkou část pojistného navíc může uhradit dotace prostřednictvím programu Podpora pojištění.

Podívejte se na naše video Proč se pojistit? a přesvědčte se sami!

Zdroj: Youtube

CO VŠE JE MOŽNÉ POJISTIT?

Agra pojišťovně zaměřujeme veškerou svou pozornost výhradně na pojištění plodin proti široké paletě rizik spojených s nepřízní počasí a rovněž na pojištění hospodářských zvířat.

Ať pěstujete plodiny na orné půdě, vinnou révu, ovoce nebo chmel, vždy obdržíte nabídku, která je Vám „ušitá“ přímo na míru. Vždy s co nejvýhodnějšími podmínkami. Pěstitelům cukrové řepy a máku nabízíme speciální produkt. Pojistitelná rizika jsou opravdu rozmanitá. Lze pojistit důsledky takových rizik, jako jsou krupobití, požár, mráz, zaplavení či naplavení zeminy, poškození větrem, poškození škůdci, záplava, vichřice, porůstání či sucho.

Pojištění zvířat se vztahuje na škody spojené s výskytem nebezpečných nákaz a škody vzniklé v důsledku živelních událostí. Mezi další pojistitelná rizika patří jiná hromadná onemocnění, akutní otrava či jednotlivé škody na plemenných zvířatech.

Stále je vhodná doba pro uzavření základního pojištění, tedy pro případ krupobití a požáru. Pokud uvažujete komplexněji, nabízí se i možnost dalších živelních rizik, například vichřice či záplavy. V případě škody na pojištěných plodinách hradí Agra pojišťovna ztráty na výnosu. Návrh na pojištění můžete dodat do 15. května.

Nabízíme širokou paletu zemědělských rizik včetně sucha.Zdroj: Agra pojišťovna

PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP

Ani v zemědělství již není řízení rizik cizím pojmem. Zahrnuje to jistotu plánování a možnou předvídatelnost. Vzhledem k tomu, že přibývají jak povětrnostní rizika, tak i rizika nákaz u zvířat, se stává systém podporovaného zemědělského pojištění nezbytností. Trhy, na kterých mateřská společnost Österreichische Hagelversicherung se svými pobočkami včetně Agra pojišťovny působí, zaujímají v evropském srovnání roli průkopníka a sledují mezinárodní trend vyšších dotací.

Zemědělství je systémově důležité a zajišťuje obživu pro obyvatelstvo, i v době krize. Komplexní systém soukromého a veřejného partnerství je tedy investicí do budoucna a umožňuje všem stranám plánovat a předvídat. Například v Rakousku se na státní podpoře podílejí stát a spolkové země ve stejné výši.

Na českém trhu funguje program Finanční podpora pojištění, který zpřístupňuje pojistnou ochranu širokému okruhu zemědělců, s cílem dosáhnout vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Účelem podpory je částečná kompenzace nákladů na úhradu pojistného, vynaloženého na pojištění plodin nebo hospodářských zvířat. Výše podpory je stanovena v rozmezí od 10% do 65%.

Výše státní podpory v ČR v %Zdroj: PGRLF

HIGH TECH VE SLUŽBÁCH ZEMĚDĚLCŮ

Digitalizace v oblasti zemědělství je jednou z priorit Agra pojišťovny. Úzce spolupracujeme s Evropskou kosmickou agenturou a data z družice či satelitní snímky využíváme dlouhodobě v rámci služby AgraSat nebo v oblasti likvidace škod.

Dalším naším cílem je minimalizace byrokracie za využití digitalizace. Obchodním partnerům a klientům doporučujeme využívat Portál. Je to úložiště, kde naleznou veškeré dokumenty v elektronické formě na jednom místě.

Pro komunikaci se všemi generacemi českých hospodářů jsme zastoupeni i na sociálních sítích. Budeme rádi, pokud budete sledovat náš profil na Facebooku nebo Instagramu.

JEŠTĚ VÁHÁTE?

Nejste pojištěni, ale uvažujete o změně? Nebo jste s nastavením současného pojištění nespokojeni? Neváhejte a kontaktujte zástupce ve Vašem regionu. Rádi pro Vás zpracujeme nabídku pojištění. Sami se tak přesvědčíte, jak silnou pojistnou ochranu můžete pro své podnikání získat.

KDO JE AGRA POJIŠŤOVNA?

Agra pojišťovna je organizační složka rakouské pojišťovny Die Österreichische Hagelversicherung VVaG, která již sedmdesát pět let poskytuje své služby rakouským zemědělcům. Její právní formou je vzájemnostní pojišťovací spolek, neklade tedy důraz na maximalizaci zisku, ale na spolehlivou a trvalou službu zemědělcům. V Rakousku má pojištěno více než 85 % zemědělské půdy.

Svou činnost zahájila Agra pojišťovna v říjnu 2006. Postupně se stala druhou největší zemědělskou pojišťovnou v České republice. A přestože toto pojištění nabízí několik dalších pojistitelů, Agra pojišťovna svou silnou pozici nadále obhajuje. V současné době využívají jejích služeb téměř dva tisíce klientů. Vedle České republiky se od roku 2008 daří pojišťovně i na Slovensku. V roce 2009 vstoupila společnost na maďarský trh, v letech 2012 a 2013 také do Rumunska a Slovinska.

PRŮZKUM: VYSOKÁ SPOKOJENOST POTVRZENA

Ceníme si názoru našich klientů a zpětná vazba je pro nás důležitá. Proto jsme se zeptali svých klientů na jejich spokojenost. Výsledky zákaznického průzkumu jsou více než pozitivní. 95 % zákazníků Agra pojišťovny uvedlo, že je spokojeno s vyřizováním pojistných událostí. Pro 98 % zemědělců je nahlášení pojistné události snadné a stejně tolik jich považuje tým našich likvidátorů za přátelský. Tato spokojenost je pro nás další motivací, abychom i nadále pracovali na tak vysoké úrovni a aby bylo možné zemědělcům i nadále nabízet komplexní pojištění rizik.

Ing. Edita Křížová, Agra pojišťovna