Publicistka a projektová manažerka, výrazná osobnost české kultury, držitelka Hradecké múzy (1993), letos oceněná medailí hejtmana KHK za myšlenku a realizaci zápisu českého loutkářství do UNESCO. Mj. zdokumentovala výcvik izraelských pilotů na hradeckém letišti v roce 1948 a učinila první konkrétní kroky pro kandidaturu moderní meziválečné architektury a urbanismu Hradce Králové na Indikativní seznam UNESCO. 

Proč jste v roce 2010 vstoupila do komunální politiky, ačkoli jste se pohybovala převážně v uměleckém prostředí?
Z entuziasmu a ze zájmu o věci veřejné. Z přesvědčení, že ke změně společnosti nestačí jen happeningy nebo podpisy pod peticí, ale že je třeba osobní nasazení.

Jak řekl Platón – trestem za nezájem o politiku je to, že nám nakonec vládnou ti nejneschopnější z nás. Anebo – dovoluji si dodat – ti všehoschopní.                                                                                            

Proč se vracíte dnes – tentokrát v roli lídra?
Nechci nečinně přihlížet, jak se Hradec Králové propadá z první ligy do druhé, možná i do třetí…

Proč je podle vás město v tak špatné kondici?
Jen se rozhlédněte kolem sebe…Samé provizorium, samé nouzové řešení – počínaje Velkým náměstím, Benešovkou, terasami u Žižkových sadů, parkovištěm u fakultní nemocnice, křižovatkou Mileta… Dokonce i oprava kiosků na Pražském mostě je zřejmě nad síly této politické reprezentace. To už přece není náhoda! Podívejte se, co udělal z Litomyšle polistopadový starosta Miroslav Brýdl! Proboha, Hradečáci, vzpamatujme se, vždyť žijeme ve městě, které v Evropě nemá obdoby.  

Zdroj: Lenka Jaklová

Prioriotou č. 1. koalice STAN a SVOBODNÍ s podporou Východočechů je oprava Benešovky. Přidejte se k nám.

Petici můžete zasílat na e-mail:  havrda@svobodni.cz

Současný primátor Zdeněk Fink ale přičítá řadu neúspěchů tomu, že příliš důvěřoval svým spolupracovníkům.
Pokud je tomu tak, pak by měl volič zodpovědně uvážit, zda je na místě svěřovat kormidlo města na další čtyři roky do rukou důvěřivého naivky bez autority. Ale vážně: Tomáš Baťa kdysi poznamenal, že dobrý manažer se pozná podle toho, že se obklopí spolupracovníky, kteří jsou schopnější, než je on sám. Podmínkou ovšem je nesloužit svému egu.

Proč jste jako radní za TOP 09 před koncem mandátu opustila Radu města?
Příliš jsem vybočovala z řady – pardon z Rady. Oficiálně tím, že jsem ohlásila předem, že budu v příštích komunálních volbách kandidovat za Starosty a nezávislé. Proto jsem se nedávno podivila, jak se v Hradci měří dvojím metrem, když tutéž TOP 09 opustil i kolega Vedlich kandidující za uskupení Slušná politika a Hradečtí patrioti, aniž by se nad tím kdokoli v Radě města pozastavil. https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/dva-hradecti-radni-sli-z-kola-ven-v-utery-je-totiz-odvolali-20140430.html

Ale ten pravý důvod byl samozřejmě v tom, že jsem se řídila zdravým rozumem  a svědomím – ať už v případě utopické vize Parku Malšovice, fotbalového stadionu s dalším zbytečným hypermarketem a rizikem zatížení dopravy na Gočárově okruhu. Dnešní kolabující doprava nám, oponentům, dává za pravdu. Postavila jsem se také proti výprodeji varhan z Městské hudební síně. A veřejně jsem se zastala ředitele Klicperova divadla Ladislava Zemana v době, kdy na něho byl ze strany radnice činěn nevybíravý politický tlak, aby předčasně odešel.

Ladislav Zeman se přece loučil s tím, že odchází ze zdravotních důvodů…
Jistě, to bylo zdvořilé vyjádření gentlemana. Je smutné, že nejúspěšnější polistopadový divadelní manažer v Čechách, který by měl co předávat, dnes obchází divadlo obloukem. Takové zacházení s osobností, která našemu městu prokázala neocenitelné služby – vždyť hradecký divadelní zázrak je jeho dílem!, jen vypovídá o úrovni reprezentantů města. Ale všeho do času. Myslím, že Ladislav Zeman jednou bude mít na budově Klicperova divadla pamětní desku.

Proč se domníváte, že právě vy byste mohla v Hradci leccos napravit?
Mám nos vizionářky – v roce 2005 jsem např. iniciovala myšlenku revitalizace barokního areálu Kuks, což se o deset let později podařilo; v roce 2010 jsem přišla s nápadem zapsat české loutkářství do UNESCO. Splněno 1. 12. 2016. Mám zkušenosti krizové manažerky, umím naslouchat i svým oponentům. Vím, kdy je čas něco změnit. A hlavně – mohu se opřít o tým lidí, kteří v životě něco dokázali a na Hradci jim opravdu záleží.

Co je důvodem, že jste jako zástupce hnutí Starostů a nezávislých poněkud překvapivě spojila své síly v koalici se Stranou svobodných občanů?
Nezávislost a svoboda jsou dvě strany jedné mince. A pak – v komunální politice se neřeší témata stranických sekretariátů. Rozhodující je, zda Pepa nebo Franta nekradou, zda nemají tzv. kostlivce ve skříni. Ale samozřejmě chceme oslovit především středopravicového voliče. Mezi Svobodnými jsem našla partnery nezávislé na současném městském establishmentu. Osobnosti, které nejsou vydíratelné, nejsou součástí vzájemných sítí, protislužeb a obchodů, které se i v Hradci Králové vytvořily napříč politickým spektrem za více než dvě desetiletí. Platí, že moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. Máme společný zájem – změnit styl města, který není vstřícný vůči investorům, developerům, natož vůči obyčejnému občanovi. Chceme Hradec restartovat. Vím, nebude to snadné, ale když ne teď, tak kdy? 

Co považujete za klíčové pro zmíněný „restart“?
Samozřejmě funkční územní plán. Ten dosud chybí, ačkoli měl být hotov už v roce 2015. Dnes se mluví dokonce o roce 2020. Bez něho se točíme v kruhu. Uvědomme si, že bez této jasného koncepce není možné v Hradci Králové stavět, vytvářet nové pracovní příležitosti a řešit zoufale chybějící obchvat města, který by ulevil dopravní situaci. Tzv. Severní tangenta ještě není ani ve stadiu příprav. Jde o úkol na dalších 20–30 let.

Je něco, co vás v poslední době v našem městě přece jen potěšilo?
Přítomnost žen v politice, která už nikoho neudivuje. Ještě před pár lety jich bylo jako šafránu, teď je jich jako máku. A možná je mezi nimi i první hradecká primátorka. (dd)

Zdroj: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Mgr. Lenka Jaklová (STAN), MUDr. Miroslav Havrda (Svobodní) a Radek Balcárek (Východočeši).
Volte celou kandidátku č. 13

www.facebook.com/stanasvobodni/