Covid, pandemie, koronakrize… Slyšeli jsme celý loňský nejen školní rok a slyšíme to stále. Všechny nás nová situace zasáhla a výrazným způsobem ovlivnila i chod Střední průmyslové školy na ulici Zengrova 822/1 v Ostravě-Vítkovicích. Problémů, které covid způsobil, bylo nepočítaně. Řada stálých akcí školy byla pandemií přerušena nebo odložena. Učitelé a žáci školy však přesto nezahálí a realizují projekt 3D TALENT 2021, který probíhá od 1. 4. 2021 - 31. 12. 2021 a je financován z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2022. Záměrem aktivity je vytvoření funkčního modelu prototypu Tatra v měřítku 1:16 s logem města Ostrava!!! a SPŠ. Žáci si model vymodelují v programu Autodesk Inventor Professional a poté sami vytisknou na 3D tiskárně, smontují a sami rozpohybují svůj model pomocí ovladače, motorů, regulátoru. Vozidlo bude ovládáno vysílačkou.  Auto bude sloužit k propagaci a podpoře talentů a projektů tohoto typu, bude předváděno na veřejných akcích školy. První model už je na světě a badatelská skupina 4 žáků postaví další modely auta. Ta budou umístěna v informačních centrech města Ostravy.

Zdroj: zadavatel inzerce

Budovy Zengrovky prochází v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí. Celé dílny byly nově zasíťovány. Vzniklo několik moderních učeben: učebna automobilních montáží, učebna CNC soustružení, CNC frézování, učebna pneumatiky. Nově mohou žáci využívat nástrojárnu a také pracoviště pneuservisu. O prázdninách začala a v současnosti probíhá rekonstrukce střechy dílenské budovy.

Pro školní rok 2022/2023 škola nabízí žákům k dennímu studiu tyto vzdělávací obory:
Čtyřleté studijní obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou:
23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ (ŠVP: Výpočetní technika, Automobilní technika, Robotika)
63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (ŠVP: Management ve strojírenství)
23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ (ŠVP: Mechatronik)

Zdroj: zadavatel inzerce

Čtyřletý studijní obor poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou a možností získání výučního listu po 3. ročníku studia:
23-45-L/01 23-56-H/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ
(ŠVP: Mechatronik a obráběč kovů)
Tříletý učební obor poskytující střední vzdělání s výučním listem:
23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ (ŠVP: Obráběč kovů)

Podpora technického a logického myšlení, zručnosti a kreativity žáků je naším hlavním cílem.

Zdroj: zadavatel inzerce

Více informací naleznete na www.spszengrova.cz, FB: http://www.facebook.com/spsvitkovice a Instagramu: zengrovka

Zdroj: zadavatel inzerce