Jak říká, jen prostě nabízí svoji práci pro občany a inzeruje své celoživotní postoje. 

„Nemusím se nikomu zpovídat, ani se někomu zavděčit. Mám to jednoduché. Jsem to pouze já, se všemi svými pozitivy a negativy. Proto mě celkem baví ten divadelní kus, který se rozehrává. Moji roli do něj napsala moje vlastní životní cesta.“ I tak se popisuje Josef ZICKLER, který se o přízeň voličů bude ucházet v senátních volbách na Sokolovsku, a proto jsem mu položil následující otázky: 

 ----------------------------------------------------------------------------------

Josef ZicklerZdroj: denik

Pokud připustíme, že se občan nechá přesvědčit vašimi argumenty a opravdu se stanete senátorem, co byste chtěl prioritně ve své činnosti udělat? 

 

Moje priority jsou rozděleny do dvou směrů, tedy do samotného Senátu a dále do regionu. Oba dva směry se spolu zákonitě prolínají, ale každý má svá specifika. Pokud se budeme bavit o Senátu, musí voliče v první řadě zajímat ta nejzákladnější politická orientace jeho kandidáta. Ta bude zásadním vodítkem postojů zvoleného kandidáta při jeho hlasování v Senátu. Vlastenec těžko odhlasuje přijímání uprchlíků nebo ještě vetší okleštění svébytnosti naší země. Za sebe mohu uvést, že má základní politická ideologie je vlastenectví. 

Mojí prioritou v Senátu je přistupovat ke všem svým rozhodnutím právě z pozice vlastenectví, tedy z pohledu práva naší země na sebeurčení a z pozice rovnosti všech občanů před zákonem. Jinak řečeno stejná práva a povinnosti pro všechny. Nesmím zapomenout na podporu tradiční rodiny a návrat ke klasickým společenským hodnotám jako je mezigenerační solidarita. Neméně významná je pro mě ochrana země před možností politického vydírání jinými subjekty a to prostřednictvím ekonomické, technologické popřípadě zdrojové závislosti na jednom subjektu. Úplně jiný postoj v této oblasti bude postoj jakéhokoli kandidáta ČSSD, TOP 09, Pirátů či Starostů. Zavazuje je ideologie a rétorika jejich mateřských stran, které vlastně pouze fyzicky reprezentují.

 

V senátním prostředí je dále mojí prioritou iniciování legislativních změn, které z mého pohledu pomohou vyřešit některé problémy společnosti. Jak už jsem několikrát uvedl,  jde především o přesunutí rozhodování v oblasti sociálních příspěvků do kompetence obcí a do realizace této změny nastartovat okamžitou spolupráci mezi Úřadem práce ČR a obcemi v oblasti terénních kontrol žadatelů a příjemců sociální pomoci. Následuje takzvaná "Regionální věrnost" u absolventů VŠ, zastavení exekutorské činnosti ve prospěch obchodníků s penězi, jak v bankovní tak v nebankovní oblasti a to v segmentu půjček fyzických osob. K hlavním mým tématům patří řešení dlouhodobého výpadku zdravotní péče v některých regionech, kdy řešením z mé strany jsou regionální sazby úhradových vyhlášek.  

 

Dobře, víme první úkoly, které jste si stanovil. Co ty další v regionu?  

 

V oblasti mé činnosti pro region uvedu pouze tři základní tématické okruhy.Jako první je informovanost a dosažitelnost senátora jak občanem, tak představiteli obcí a dalších organizací tak, aby mohl v rámci svých pravomocí pomáhat. Region musí vědět, že nějakého senátora vůbec má. 

Druhé téma je život v obcích. Pokud lidé žijí v části regionu, kde společnost decimovaná tržním hospodářstvím nedovede zajistit potřebnou infrastrukturu, je to pro ně tragédie. Pokud chceme, aby v malých obcích dále žili lidé, musíme jim tam vytvořit podmínky k životu.

Zdravotnictví a sociální služby jsou třetím tématem, které se bezprostředně týká každého z nás. Je nutné přehodnotit situaci ve zdravotnictví a sociálních službách. Současný stav nemůže v občanovi vzbuzovat pocit jistoty a stability zajištění péče o jeho osobu a osoby blízké. Není dobré, že veškerá zdravotní péče a sociální služby jsou ve sféře soukromého sektoru bez podstatného vlivu měst a obcí v regionu. V této oblasti se volení zastupitelé reprezentující společnost, nemají právo vzdát své odpovědnosti. 

 

Poslední otázka. Myslíte si, že s tímto až příliš reálným  pohledem na věc oslovíte dostatečnou skupinu voličů? 

Odpovím jednoduše. Přišel jsem nabídnout občanům pouze svoji práci. Jsem takový, jaký jsem a nehodlám se měnit. Verdikt voličů je vždy srozumitelný a jednoznačný. Nejsem přítel nekonkrétních hesel. Vše by mělo mít reálný základ. Nechám to na voliči.

zdroj : DIT