Kdy je vhodné uložit jezírko k zimnímu spánku?

To není tak jednoznačné. S přípravou začněte raději průběžně, a to ostříháním rostlin, odstraněním nečistot a detritu a na závěr pak odpojením filtrace. Jezírko by mělo být připraveno na zimu tehdy, kdy se naměřená teplota při hladině bude blížit 6 °C. Ryby v jezírku přestaneme krmit, pokud teplota vody klesne pod 10 °C.

Nejdůležitější je zbavit se co největšího množství organické hmoty a detritu. Pokud tak neučiníme, riskujeme zvýšení pH a amoniaku a tím i úhyn ryb pod ledem.

Zdroj: www.homepond.cz

Jak postupně připravit jezírko na zimní období?  

  • Sestříhejte všechny rostliny a traviny jak v jezírku, tak i v okolí.
  • I lekníny sestříháme skoro až na úroveň substrátu, nebo je vylovíme a přemístíme do sklepa na přezimování.
  • Pokud je voda zakalená (ať už do zelena či do hněda) znamená to, že vodní sloupec obsahuje spoustu organických nečistot, které je nutné z vody odstranit. K tomu nám pomůže BRILIANT POND, který srazí veškerý zákal ke dnu. K odstranění vzniklé sraženiny ze dna jezírka vám poslouží jezírkový vysavač.
  • Jestliže máte vodu v jezírku čistou a jsou v ní pouze nečistoty na dně, tak stačí použít jezírkový vysavač a s jeho pomocí pak jezírko důkladně vyčistit. Na místa, kde zůstaly nějaké nečistoty, použijeme ATTACK POND.
  • Před zazimováním filtrace je vhodné upravit pH vody. Pokud je pH vyšší než 8, tak jej pro jistou snížíme na hodnotu kolem 7 pomocí pH MINUS POND. Při vyšších hodnotách pH se zvyšuje toxicita amoniaku, který může během zimy ohrozit na životě ryby ve vašem jezírku.
  • Před dokončením zazimování jezírka aplikujte přípravek WINTER POND, obsahuje pouze minerály. Minerály vážou chemicko-fyzikálně živiny, které jsou potřebné pro růst řas, a tím pádem sníží na minimum výskyt vláknité řasy či zelenání vody během zimy a v období brzkého jara. WINTER POND rozhoďte po celé ploše jezírka, a to ještě před tím, než odpojíte filtraci.

Zdroj: www.homepond.cz

Je nutné vypínat na zimu filtraci v zahradním jezírku?

Pokud není filtrační okruh přizpůsoben zimnímu provozu, tak ano. Filtrační okruh pro zimní provoz znamená, že potrubí a filtrace jsou umístěny v nezámrzné hloubce a do filtračního okruhu vstupuje voda ze dnové guli
a vrací se vpustí opět u dna do jezírka. Tím pádem se neochlazuje voda v jezírku, hlavně u dna, kde zimují ryby. Bohužel velká většina jezírek nemá zimní filtrační okruh. Z filtrace se tedy vypustí voda a na zimu se odstaví. Tím se zamezí poškození potrubí a filtračních komor vlivem zmrzlé vody. Tohle provedeme tehdy, když okolní teplota vzduchu dlouhodobě klesne pod -3 °C. Čím později se filtrace odstaví, tím lépe.

Je potřeba mít v jezírku nezamrzlý otvor v ledu

Nezapomeňte do jezírka umístit zařízení (topítko, vzduchování atd.), které zabrání zamrznutí hladiny. Ryby zimující pod ledem spotřebovávají kyslík a do vody uvolňují amoniak a oxid uhličitý. Udržujte v jezírku nezamrzlý otvor v ledu, aby docházelo k výměně výše zmíněných plynů.

Jak zajistit jezírko, aby led nepoškodil fólii?

Máme pro vás tip na snadné udržování fólie. Vezměte několik PET láhví, napusťte je vodou nebo do nich nasypejte písek tak, aby se neponořily a aby jejich část vyčnívala nad hladinu. Pak k hrdlu PET lahví přivažte provázek. PET lahve umístěte přibližně 1,5 metru od sebe a provázek upevněte k protilehlým břehům. Rozpínavý led bude tlačit na měkké PET lahve a nedojte tak k nežádoucímu poškození fólie.

Je potřeba aplikovat do jezírka zimní bakterie?

Čistící procesy jsou pro kvalitu jezírka nutné. Dochází k nim díky bakteriím, a to při teplotě vody vyšší než 10 °C. Optimální teplota je 15 °C. Ve vodě
o teplotě nižší než 6 °C je bakteriální odbourávání nečistot tak pomalé, že to, co bakterie zpracují v létě za týden, by v zimě trvalo i tři čtvrtě roku. Žádné bakterie na zimu či bakteriální zazimovače tedy nefungují. Proto i jako výrobci bakterií do jezírek žádné zimní bakterie nenabízíme.

Nerušený klidný zimní spánek pro ryby ve vašem jezírku vám přeje Home Pond.

Zdroj: www.homepond.cz