Své životopisy zasílejte na prace@eurovia.cz nebo volejte na +420 224 951 781.

Kdo je EUROVIA CS?

Patříme k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice, jsme jedničkou v oblasti dopravně inženýrského stavitelství. Své služby nabízíme zákazníkům déle než 60 let. Pověst Skupiny EUROVIA CS stojí na kvalitní, včasné a odborně odvedené práci. Úspěšnou firmu z nás dělají především naši vysoce kvalifikovaní zaměstnanci. Jejich zkušenosti, odborné znalosti a svědomitý přístup ve spojení s tradicí naší společnosti a moderními technologiemi, jsou pro nás klíčové. Své pracovníky školíme a podporujeme vzdělávání mladých a ambiciózních lidí, kterým nabízíme uplatnění v mnoha profesích. 

Zdroj: Asset Media

Kromě silničních a kolejových staveb realizujeme i mosty, sportovní areály, revitalizujeme památková centra a budujeme čistírny odpadních vod nebo městské komunikace. Díky širokému portfoliu činností a celorepublikovému pokrytí dokáže Skupina EUROVIA CS realizovat menší i velké zakázky, ať už se jedná o veřejný, či soukromý sektor. Disponujeme rovněž vlastní surovinovou základnou.

Zdroj: Asset Media

Více informací se dozvíte na www.eurovia.cz.