Nedostatek kyslíku v těle dítěte je důvodem pro okamžité ukončení porodu
V důsledku vážnějších potíží nemusí porod pod dobrým odborným vedením skončit císařským řezem. Porod zkomplikuje například nedostatečný přívod kyslíku ke tkáním plodu (hypoxie). Ten nastane nevhodným obtočením pupeční šňůry kolem krku nebo končetiny či vytvořením uzlu na pupečníku. Pokud se toto stane u rozeběhnutého porodu, je nezbytně nutné jej ihned ukončit. V ostatních případech může dojít k nenávratnému poškození mozku dítěte. Děti s větší porodní váhou mají delší rezervu, při níž vydrží bez kyslíku, než děti s váhou nízkou. Pokud se objeví uvedené komplikace, popřípadě odloučení placentárního lůžka, je nezbytně nutné provést akutní císařský řez.

Příliš velký novorozenec může při přirozeném porodu uvíznout v kostěné pánvi
V případě vaginálního porodu, kdy plod prochází porodními cestami, se mohou vyskytnout různé druhy komplikací. Jedním z nich je trauma hlavy, končetin nebo mohou uvíznout ramena v kostěné pánvi a není možné plod porodit. Následkem bývá zlomená klíční kost nebo poraněný pažní pletenec. Při nevhodné manipulaci s dítětem mohou být poranění nevratná. S komplikacemi se setkávají u dětí s velkou porodní váhou. Lékaři se snaží dopředu určit, u kterých dětí tato pravděpodobnost nastane a u kterých nikoli. Děti nad čtyři kilogramy je vhodné rodit císařským řezem, ale nemusí tomu tak nutně být. Záleží na dispozicích, zdravotním stavu matky a na poloze dítěte.

Nepředvídatelný problém představují slabé kontrakce
Silné kontrakce mají za následek otevírání porodních cest a vypuzení plodu přirozenou cestou z těla ženy. Během porodu může rodičku trápit špatná děložní činnost, slabé kontrakce a neotevírání porodních cest. Gynekologové ze soukromé zdravotnické kliniky Canadian Medical Care upozorňují, že pokud tento stav trvá dlouho, je nutné porod co nejrychleji ukončit.

Při porodu se mohou vyskytnout komplikace v podobě poruch porodního mechanismu
Plod se během porodu složitě pohybuje, může se špatně natočit hlavičkou, porod se pozastaví a není možné pokračovat v porodu přirozeném. Dlouhotrvající první nebo druhá doba porodní sníží schopnost dělohy a žena nemůže vytlačit skrze vyčerpání plod ven. Porod je nutné dokončit pomocí extrakční techniky, císařským řezem nebo nasadit medikamenty. Při potížích vytlačit dítě z dělohy je použit podtlakový zvon vacuumextractor. Ten funguje tak, že jej lékař nasadí na hlavičku miminka a díky zvonu se vytáhne z porodních cest. Při obtížích jsou používány místo zvonu kleště. Nastává-li riziko poranění dítěte nebo matky, provede se císařský řez. Matka k provedení císařského řezu dává souhlas ještě před začátkem porodu.

Plánovaný císařský řez lékař vykoná v případě ohrožení života matky a dítěte
Faktory, které vedou vždy k císařskému řezu a lékaři je znají před porodem, jsou preeklampsie, vývojové vady u dítěte zjevné již z ultrazvuku, překážky v porodních cestách, neúměrná velikost plodu v porovnání s pánví ženy, výskyt genitálního oparu, vícečetné těhotenství, placenta previa, nevhodná poloha plodu (koncem pánevním nebo příčná). K akutnímu císařskému řezu porodník přistoupí v případě, že je ohrožena matka, dítě nebo oba během přirozeného porodu. Nejčastěji k němu vedou předčasné odloučení placenty od děložní stěny, nepostupující porod, tíseň plodu, prolaps pupečníku nebo prasknutí dělohy.

Poporodní komplikace musí lékař řešit ihned, aby zabránil velké ztrátě krve
Za možné komplikace po porodu se považuje pomalé stahování dělohy. Pokud se děloha nestáhne, ztratí žena velké množství krve. Musí jí být nasazeny léky podporující stažení dělohy. Krvácení nastává v případě vrozené vady dělohy, u žen vícerodiček a komplikace mohou překvapit lékaře zcela nečekaně u jakékoli pacientky. Děloha se může natrhnout nebo odtrhnout. V ojedinělých případech zůstává v děloze část placenty, která způsobuje krvácení ohrožující život.

Pečujte o sebe v těhotenství a porod svěřte do rukou specialistů
Lékaři ze soukromého zdravotnického zařízení Canadian Medical Care patří mezi špičkové porodníky v České republice. Objednejte se na vyšetření a na konzultaci spojenou s porodem. Specialista plně respektuje porodní plán ženy. Pro bližší informace volejte na telefonní číslo (+420) 235 360 133, objednejte se skrze e-mail cmc@cmcpraha.cz nebo elektronický formulář.