Už za baťovské éry byla pro návštěvníky Zlína jedním z lákadel architektura. Unikátní urbanistický koncept zahradního města s funkcionalistickou architekturu, přijíždějí od těch dob do „červeného města“ obdivovat kromě turistů i budoucí architekti a odborníci. „O to větším závazkem je pro město činit taková rozhodnutí, aby jeho rozvoj byl v souladu se zachováním kulturního dědictví. Tak, aby byl náš jedinečný zlínský punc originality zachován pro další generace,“ sdělil Jiří Korec, primátor města Zlína. O tom, že se Zlínu daří, svědčí několik v posledních letech uskutečněných proměn, které svým originálním a kvalitním pojetím překračují hranice města a dávají o sobě vědět v odborných kruzích. Za zmínku určitě stojí první moderní a odvážně pojatá stavbu, která si dovolila před třinácti lety uvelebit přímo v centru města. Je jím Kongresové a univerzitní centrum Zlín, dílo věhlasné architektky a zlínské rodačky Evy Jiřičné. Fascinující stavba, v níž se snoubí estetika s funkcí, již posbírala na poli architektury několik významných ocenění. Kritérium vzkvétajícího prostoru, který výborně doplňuje svoje okolí, se podařilo splnit i u nedávno revitalizovaných parků. Je jím tzv. Gahurův prospekt (2013) jedno z urbanisticky nejcennějších míst ve Zlíně nebo pro svoje zábavní pojetí rodinami s dětmi vyhledávaný park Komenského (2014). Zlínskou architektonickou perlou nebo klenotem je pak nazýván Památník Tomáše Bati. Ten prošel citlivou obnovou v roce 2019. „Nyní Zlín očekává realizaci dalších tří plánovaných projektů. V září tohoto roku započne jeden z nich - rekonstrukce tržiště Pod Kaštany, dále naváže proces proměny Zimního stadionu Luďka Čajky a revitalizace Velkého kina,“ doplňuje primátor Korec.

TržniceVizualizace nové podoby Tržiště Pod Kaštany.Zdroj: MMZ

Tržiště Pod Kaštany

Nenajde se snad Zlíňan, který čas od času nezavítá na tržiště Pod Kaštany. Kvůli jeho pestré nabídce lokálních produktů od pěstitelů i jeho strategickému umístění v centru Zlína se toto místo těší u místních velké oblibě. Nyní tržiště čeká nutná modernizace. Po komplexní rekonstrukci dojde k vizuálnímu propojení tržiště s přilehlým parkem. Vzhled se výrazně změní, budou ho tvořit desítky nových stolků z kovu, nově se zdrojem elektřiny a vody. Za nimi od třídy Tomáše Bati budou umístěny rámy s plachtami, které ochrání zeleninu a ovoce před sluncem a obchodníky před deštěm. Souběžně s revitalizací tržiště Pod Kaštany bude v přilehlém sadu Svobody zprovozněna vrtaná studna, která trhu zajistí zázemí užitkové vody.

Velké kino

Památkově chráněná budova Velkého kina prošla od svého vzniku v roce 1932 řadou přestaveb, během kterých se postupně zmenšila její kapacita. Z původních více než 2500 míst na méně než tisíc. Budova Velkého kina je unikátní díky své svařované ocelové konstrukci, použité v takovém rozsahu vůbec poprvé na území tehdejšího Československa. Během pozdějších přestaveb bylo neúměrně zvýšeno zatížení nosné konstrukce s dalšími neodbornými zásahy. V důsledku těchto okolností bylo kino v roce 2016 na základě odborného statického posudku uzavřeno. Velké kino spolu s ostatními funkcionalistickými budovami tvoří cennou dominantu náměstí Práce. Po chystané revitalizaci bude sloužit dál i v nebaťovské době coby multifunkční kulturní objekt.

Zimní stadionVizualizace nové podoby Zimního stadionu Luďka ČajkyZdroj: MMZ

Zimní stadion Luďka Čajky

Proměna na multifunkční arénu, která se má stát sportovním a kulturním centrem Zlínského kraje, čeká i Zimní stadion Luďka Čajky, který byl postaven v roce 1964. Projekt řeší rekonstrukci stávajícího stadionu a dostavbu objektu mezi sousedícím menším a mladším stadionem z roku 2004. Ta zajistí chybějící technologické i provozní propojení obou ledových ploch. Kromě moderního zázemí sportovních oddílů zde najdou využití sportovní, kulturní a další společenské aktivity. Objekt, který se nachází v památkové zóně města Zlína, si nárokuje vnímavý postoj zhotovitele k rekonstrukci, a to ve smyslu nutnosti zachování stávající architektury včetně některých konstrukčních prvků.

https://www.zlin.eu/