Úsek dálnice D55 z Babic do Starého Města bude dlouhý 8 480 m. V rámci této stavby budou vybudována dvě mimoúrovňová křížení trubkovitého tvaru, 11 mostů na dálnici, dva mosty nad dálnicí, dva na větvích MÚK, jeden most na účelové komunikaci a dva železniční mosty. Celkem zde tedy bude vystavěno 18 mostů. Pro ochranu obyvatel obcí v blízkosti dálnice D55 jsou u Babic a Sušic navrženy protihlukové stěny.

Dálnice D55, které je tento úsek součástí, tvoří důležitou komunikaci, jež propojuje sídelní oblasti střední, jihovýchodní a jižní Moravy. Zároveň nahrazuje stávající silnici I/55, jejíž kapacita je nedostatečná a nevyhovuje současné intenzitě provozu.

Stavební společnost EUROVIA CS působí ve Zlínském kraji dlouhodobě a zlepšování životních podmínek místních obyvatel je pro ni velmi důležité. Koneckonců, kde její zaměstnanci pracují, tam i žijí. Na Zlínsku EUROVIA CS aktuálně buduje také další část D55, a to obchvat Otrokovic. Realizovala zde ale i řadu dalších staveb, vybudovala například most přes železnici v Otrokovicích, lávku Všudybud a pracovala na několika úsecích dálnice D35. V zimních měsících se zde stará o údržbu komunikací.

Více se o projektech společnosti EUROVIA CS dozvíte na adrese www.eurovia.cz.