Česká společnost pro jakost je nejen uznávaným vzdělávacím centrem a autoritou v oblasti systémů managementu. Jejím posláním je také oceňovat organizace, které kvalitu šíří, kvalitou žijí a zasazují se o její implementaci. Každoročně tak uděluje tituly Ambasador kvality ČR, Manažer kvality roku, CSR Guru, Cenu za návrat do života, Cenu Františka Egermayera či Cenu Anežky Žaludové.

Předsedkyně České společnosti pro jakost Elena Stibůrková při příležitosti odtajnění výsledků uvádí: „Jsme velice potěšeni, že i navzdory nepříznivým okolnostem a atmosféře nejistoty, jsou organizace, které si drží vysoký standard řízení a kvalitu vnímají jako svoji konkurenční výhodu. Oceňujeme odvahu pochlubit se svými přístupy a novinkami v oblasti kvality, společenské odpovědnosti a inovací, a dát tak dalším subjektům příklad hodný následování.“

AMBASADOR KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY:

Ambasadorem kvality v podnikatelském sektoru se stala společnost Kaufland Česká republika v.o.s., která provozuje maloobchodní řetězec. Hodnotitelé ocenili zejména právě realizované i již dokončené projekty zlepšování, které mají prokazatelně pozitivní dopady na ty nejdůležitější zainteresované strany – zejména na zákazníky, zaměstnance, lokální dodavatele, ale i na komunity občanů žijících v okolí.

Ambasadorem kvality ve veřejném sektoru se stalo město Hranice, Městský úřad Hranice, z Olomouckého kraje. Hodnotitelé pozitivně vnímali především intenzivní oboustrannou komunikaci radnice s občany a flexibilní reakci na jejich potřeby. Úřad cílí svoje aktivity do oblasti „smart city“ s velkým důrazem na ochranu životního prostředí.

Na druhém místě v sektoru soutěže určenému pro veřejnou správu se umístil Krajský úřad Jihomoravského kraje. Hodnotitelé ocenili systematický přístup v oblastech kvality a společenské odpovědnosti a zapojení pracovníků úřadu do projektů zlepšování včetně využívání modelu EFQM.

K vyhlášeným výsledkům cen Ambasador kvality ČR výkonný ředitel České společnosti pro jakost Petr Koten říká: „Gratuluji všem oceněným. Uspět v soutěži mohou jen ti nejlepší. Organizace v rámci hodnocení dokladují aktivity na propagaci kvality, podporu inovací, uplatňování společensky odpovědných přístupů a zásad udržitelného rozvoje v podnikání. Současně byly také hodnoceny ekonomické výsledky a efektivita procesů a nastavených přístupů ke kvalitě.“

Partnerem ceny Ambasador kvality ČR je Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Cena je určena organizacím, které nejen nadstandardně dbají o zajištění kvality svých produktů a služeb, ale které se navíc chovají odpovědně a aktivně napomáhají šíření a propagaci kvality. Pro postup mezi finalisty je nutné dosáhnout bodového skóre alespoň z 80 %. Tuto hranici bohužel ostatní účastníci letos nepřesáhli.

QUALITY INNOVATION AWARD:

V národním kole Quality Innovation Award zazářily projekty z IT, leteckého průmyslu nebo strojírenstvíV národním kole Quality Innovation Award zazářily projekty z IT, leteckého průmyslu nebo strojírenstvíZdroj: Česká společnost pro jakost

Vítězové národního kola soutěže Quality Innovation Award

V kategorii Malé a střední podniky zvítězila společnost z oblasti IT OKsystem a.s. V soutěži uspěla s inovací Checkbot, což je aplikace pro online monitoring v průmyslové výrobě.

V kategorii Velké podniky se vítězem stala První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. Oceněnou inovací je Inovace technologií přesného lití nových typů odlitků částí turbodmychadel ze superslitin na bázi niklu. Jedná se o světově výjimečnou technologií přesného lití odlitků ve vakuu.

Další v pořadí se v kategorii velkých podniků umístila společnost ŠMT a.s. Oceněnou inovací je Vyvrtávací zařízení IWD 500 NC. Jedná se o novou generaci zařízení, které je schopno provádět přesné vyvrtávací a soustružnické operace.

Petr Koten k vyhlášeným cenám dodává: „Po zkušenostech z předchozích let víme, že české firmy se nebojí inovovat a přicházet s neotřelými nápady. Věříme, že oceněné subjekty, ať už z oblasti IT nebo strojírenství uspějí i v nadnárodním srovnání. Výsledky mezinárodního kola soutěže budou známy v první polovině února.

Klání je vyhlašováno ve spolupráci s Evropskou organizací pro kvalitu. Firmy mají možnost porovnávat svoji inovaci z mezinárodního pohledu, kdy se hodnotí především inovativnost ve smyslu míry novosti a použitelnosti v praxi, její účinnost a orientace na zákazníka. Partnerem ocenění je Asociace inovačního podnikání ČR.

Cena za návrat do život

Cenu získala obecně prospěšná společnost Centrum Paraple o.p.s. Centrum pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života a jejich rodinám. Cena za návrat do života je udělována organizacím, které významným způsobem přispívají k návratu duševně či tělesně postižených lidí do běžného pracovního a rodinného života.

Personální ocenění:

Laureáti personálních ocenění jsou podle předsedkyně ČSJ Eleny Stibůrkové pečlivě vybíráni a důsledně hodnoceni. Jedná se o jedince, kteří svým přístupem ke kvalitě překračují hranice oboru a svou aktivitou tak obohacují celou komunitu odborné veřejnosti. „Oceněné osobnosti jsou lídry ve svém oboru a často díky celoživotnímu zapojení do odborné problematiky nám svým odhodláním ukazují cestu. Jsou to lidé, kteří tvoří určitý trend, o kvalitě uvažují neotřele a vždy nachází prostor pro to, jak ji propojit s každodenní praxí,“ upozorňuje Elena Stibůrková.

Manažer kvality roku

Manažerem kvality pro rok 2021 se stal Petr Baudyš, ředitel kvality ve společnosti Penny Market s.r.o. Petr Baudyš působí v oblasti kvality a bezpečnosti potravin více než 30 let. Ve společnosti Penny Market odpovídá za oblast kvality a udržitelnosti.

Ocenění určené fyzickým osobám si klade za cíl ohodnotit výsledky manažerů kvality, veřejně je prezentovat, a poskytnout tak následování hodný příklad dalším odborníkům na těchto pozicích. Cena je vyhlašována v rámci schématu European Quality Leader Evropskou organizací pro kvalitu.

Cena Anežky Žaludové

Držitelem ceny byl vyhlášen Stanislav Křeček, lektor České společnosti pro jakost, garant licenčních kurzů a překladatel. Prestižní ocenění je určené osobnostem, jež se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj péče o kvalitu v naší zemi.              

CSR Guru

Cenu získal Jiří Černý, generální ředitel družstva Ergotep. Významně podporuje sociální podnikání, zasazuje se o vytváření pracovních podmínek pro lidi se zdravotním postižením, dlouhodobě se snaží o zkvalitnění života těchto členů společnosti a bourá stereotypy a bariéry v oblasti jejich zaměstnávání. Cena je udělována fyzickým osobám za osobní přínos pro podporu šíření myšlenek a principů společenské odpovědnosti a cílů udržitelného rozvoje.