Vyučování zde bylo zahájeno ve školním roce 1952/53. Od roku 1967 získala statut školy s rozšířenou výukou jazyků. V roce 2003 jsme se stali Fakultní školou Ostravské univerzity.

V současné době jsme velmi moderně vybavenou ZŠ, která vytváří svým žákům příjemné prostředí pro získávání vzdělání. Žákům nabízíme zejména příjemné pracovní klima, tvořivý a vstřícný přístup pedagogů, individuální rozvoj nadání a talentu, systematickou výuku cizích jazyků (s angličtinou od první třídy) s výukou s rodilými mluvčími. Samo o sobě jistě vypovídá motto školy: NÁM NA VAŠICH DĚTECH ZÁLEŽÍ!!!

Zdroj: zadavatel inzerce

1. třída pro žáky se zvýšeným zájmem o školní výsledky
Velmi se staráme o rozvoj talentovaných žáků na naší škole. Ve šk. roce 2022/23 otevíráme již 4. rokem 1. třídu pro žáky se zvýšeným zájmem o školní výsledky.
V této třídě je výrazně nižší počet žáků, který umožňuje plnou individualizaci výuky a možnost rozvoje každého žáka. Při výuce jsou uplatňovány moderní i tradiční metody a postupy, žáci mají k dispozici velké množství moderních i tradičních pomůcek. Díky projektu Statutárního města Ostravy Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy je talentovaným žákům umožněn nadstandardní přístup a také velké množství akcí, exkurzí a projektových dnů. V rámci tohoto projektu žákům poskytujeme žákům komplexní podporu na rozvoj jejich talentu.

Výuka na Chrjukince není jen sezení v lavicích
Výuka bývá obohacována o mnoho projektových dnů, naši žáci získávají dovednosti a znalosti také mimo školu. Pravidelně jsou pořádány exkurze do výukových center, knihoven, zoologických zahrad, DOV, VŠB. Využíváme také blízkost Bělského lesa, kam zařazujeme projektové vyučování nejen přírodovědných předmětů a díky zřizovateli ÚMOb Ostrava-Jih také nově vybudovanou venkovní učebnu v altánu na zahradě.

Zdroj: zadavatel inzerce

Vyučující využívají principů tvořivé školy a činnostního učení, do výuky zapojují moderní metody vzdělávání včetně práce s tablety, iPady, BeeBoty, OzoBoty. Žáci mají možnost účastnit se vědomostních a sportovních soutěží. Jsme zapojeni do mnoha vzdělávacích a výchovných projektů. V současné době také úzce spolupracujeme se zahraničními partnerskými školami.

Škola je nadstandardně vybavena odbornými pracovnami chemie, fyziky a přírodopisu, v každé třídě je interaktivní tabule, disponuje také školním hřištěm, dvěma tělocvičnami, cvičnou kuchyňkou a moderně vybavenými dílnami. Volný čas mohou žáci trávit v moderní knihovně, která disponuje širokou nabídkou knih a internetovým připojením, nebo v jednom z mnoha nabízených kroužků.

Zdroj: zadavatel inzerce

Zápis do třídy se zvýšeným zájmem o školní výsledky proběhne 3.4. od 12 až 18 hod. a 4.4. od 13 do 17 hod.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi jakékoliv dotazy zodpovíme.
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o.
www.Zschrjukinova.cz, tel.: 728 169 369