Mezi školami v Karlových Varech máme nejtěžší pozici. Čtvrť Dvory je hluboko v myslích Karlovaráků zakotvena jako problémová, kde je možné potkat "leckoho". Tento negativní pohled se bezdůvodně přenáší i na školu. Jde však o velký omyl, a když k nám lidé zavítají a poznají nás, jsou opravdu překvapeni.

Zdroj: Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvková organizace

To, co dělá dobrou školu, jsou lidé. Lidé, kteří den co den společně pracují a vytvářejí bezpečnou a vstřícnou atmosféru. Přidá-li se k tomu příjemné prostředí, získáme slibný potenciál. Snažíme se ho maximálně využít. To je možné díky současnému složení pedagogického sboru. Všichni samozřejmě nejsme dokonalí. V každém kolektivu se najde někdo na špici a někdo potřebuje více času a pomoci.

Jedním z našich dlouhodobých cílů je posun k větší participaci žáků na vlastním vzdělávání. Prvotní kroky vedly k posunu vnímání toho, jaká je vlastně úloha školy jako instituce a následně úloha každého jednotlivého učitele. Nechceme být pouze předávači informací. Zní to jasně a jednoduše, ale lehké to rozhodně není. Abychom lépe a smysluplněji učili, vzděláváme se intenzivně jak mimo školu, tak i vzájemným učením. Pro každého však není snadné změnit desítky let zažitý způsob výkladu. Stanovili jsme si několik vnitřních principů a pravidel, které pomáhají získat komplexnější pohled na výuku. Navenek je hlavním projevem posun v přístupu k hodnocení žáků. V předchozích letech experimentovala užší pracovní skupina se slovním hodnocením. Zjistili jsme ale, že je to při aktuálním počtu předmětů a žáků na celé škole našeho typu nereálné. Již druhým rokem to zvládáme u hlavních předmětů postupně v 1. a 2. třídě, následně to bude také ve 3. třídě. Ale ani u vyšších ročníků jsme nechtěli zůstat u samotných známek 1 – 5.

Zdroj: Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvková organizace

Po delších přípravách tak letos v pololetí poprvé dostávali naši žáci novou přílohu ke standardnímu vysvědčení. V ní byly souhrnné známky za jednotlivé předměty rozděleny do jednotlivých specifických oblastí. Těmi jsou například samotné znalosti, dovednost jejich aplikace, aktivita, schopnost pracovat s informacemi. Žáci s rodiči tak mají možnost získat přesnější představu o školních výsledcích. Hodláme jít v tom ohledu ještě dál. Zmíněná vnitřní pravidla a upravený přístup k hodnocení nám v dalších pololetích umožní lépe sledovat vzdělávací pokroky žáků a dávat jim konkrétnější zpětnou vazbu k tomu, kam se za uplynulé období posunuli. To se pak projeví v naší „příloze k vysvědčení“. Tu chceme postupně rozšiřovat o další úhly pohledu na výsledky žáků.

Zdroj: Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvková organizace

Vzdělávání, školství, osnovy, učivo, apod., to jsou v poslední době v médiích velmi frekventované pojmy. Často jde spíše o hledání senzací u jednotlivostí zcela vytržených z kontextu. Změny v naší školní oblasti ale rozhodně nutné jsou. Pochopili jsme, že nemůžeme čekat na velké celostátní koncepce. Je třeba jít od hodiny k hodině a měsíc za měsícem měnit naši Dvorskou školu. Nejde vše zlepšit jako mávnutím kouzelného proutku. Nelze sestavit nová pravidla a předpisy. Jedná se hlavně o změnu myšlení a přístupu jednotlivců. To chce čas a postupné smysluplné kroky. Několik důležitých máme za sebou. Proto víme, že to jde a chceme jít dál.

Zdroj: Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvková organizace